Minder gasten bij promotie omdat coronamaatregelen niet te handhaven waren

Het Academiegebouw. Foto: DUB

Waarom zijn er wel grootschalige fysieke tentamens, maar mogen er maar een stuk of drie gasten aanwezig zijn bij promotieplechtigheden? Die vraag kwam recent aan de orde bij de vergadering van de Universiteitsraadscommissie Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken. De aanscherping in het beleid werd een maand geleden al aangekondigd, en de raadsleden wilden weten waarom.

Rector Henk Kummeling vertelde dat er bij promoties dagelijks meer dan tweehonderd mensen vanuit heel Nederland naar het Academiegebouw kwamen. Het kwam met grote regelmaat voor dat een deel van die mensen zich niet aan de coronaregels hield, ondanks inspanningen van de pedel en beveiliging. Een medewerker van het Academiegebouw heeft het virus zelfs opgelopen, hoewel het niet met zekerheid te zeggen is dat dat ook daadwerkelijk door de omstandigheden in het gebouw kwam.

De universiteit moest volgens de rector wel concluderen dat het zo niet verder kan. Bij promotieplechtigheden mogen nu alleen nog maar een partner en ouders, de promotoren, de voorzitter van de promotiecommissie en eventueel paranimfen fysiek aanwezig zijn.

Afstand houden
Pedel Paulien van der Veer vindt het een goede zaak dat het beleid aangescherpt is. “Met zes promoties per dag kwam je toch wel met veel mensen in aanraking”, zegt ze. Mensen hebben überhaupt moeite zich aan de voorschriften te houden, denkt ze, dus dat zag je ook terug in het Academiegebouw. “Met een mondkapje versta je elkaar ook slecht, dus zijn mensen geneigd om de anderhalve meter afstand te overtreden. En iedereen is blij om elkaar te zien, dus dan krijg je dat.”

Volgens Van der Veer krijg je verschillende reacties als je mensen aanspreekt op hun gedrag. “Sommige mensen zeggen gelijk sorry en corrigeren zich, maar anderen kijken je aan met een blik van ‘rot op’.”

In de huidige vorm zijn er weliswaar minder gasten welkom, maar iedereen kan wel via een livestream met de plechtigheid meekijken. Na afloop is er geen receptie, maar het fotomoment op de trap is er nog wel. Van der Veer: “We proberen alles zo veel mogelijk te laten verlopen als normaal. En mensen zijn blij dat promoties nog in deze vorm door kunnen gaan, want de andere optie was om het helemaal online te doen.”

Advertentie