Minder studenten Utrecht Law College in 2017

In september 2017 worden maximaal honderd nieuwe studenten toegelaten aan Utrecht Law College. Dat zijn er vijftig minder dat de afgelopen jaren.

Na de zomer van 2016 werd duidelijk dat het Utrecht Law College in financiële problemen zit. De honoursopleiding van Rechtsgeleerdheid is door de meer intensieve onderwijsvorm en extra activiteiten duurder dan de reguliere opleiding. De extra financiën die het universiteitsbestuur en de faculteit Rebo in ULC stopten, houden binnenkort op. Ook lukte het Rechtsgeleerdheid niet om voor het ULC het Bijzonder Kenmerk Kleinschalig en Intensief Onderwijs te krijgen. Met dit kenmerk wilde ULC haar studenten 500 euro extra collegegeld vragen.

Het bestuur van de faculteit heeft er nu voor gekozen om in september 2017 in plaats van 150 maximaal honderd studenten toe te laten. Hierdoor komt de opleiding van de huidige studenten van ULC niet in gevaar. De faculteit onderzoekt hoe het verder wil met ULC. In april wordt bekend of er ook voor 2018 bijsturing nodig is, zei decaan Annetje Ottow tijdens de faculteitsraad Rebo op donderdag 22 december.

Advertentie