Minder woonhuizen in Utrecht omgebouwd tot studentenhuis

Foto door Evelyne Jacq

In de eerste drie kwartalen van 2016 werden er 47 omzettings- en splitsingsvergunningen afgegeven, goed voor 190 extra studentenkamers. In heel 2015 werden er nog 122 vergunningen verleend, zo stond recent te lezen in het AD/UN. Op 1 januari 2016 werden de regels voor het afgeven van deze vergunningen aangescherpt. Het gaat om de omzettingsvergunning, nodig om een bestaande zelfstandige woonruimte om te zetten in studentenkamers, en een splitsingsvergunning, nodig om een woning of pand op te delen in zelfstandige appartementen.

Om deze vergunningen te verkrijgen, moet aan nieuwe en strengere regels worden voldaan.  Een woning moet bijvoorbeeld goed geïsoleerd zijn. Ook moeten de kamers of studio’s een minimale oppervlakte hebben van respectievelijk 24 en 50 vierkante meter. Een woning van 96 vierkante meter kan dus nog maximaal aan vier personen worden verhuurd. Deze verplichtingen golden bovendien voorheen voor panden met een WOZ-waarde tot 280.000 euro. Tegenwoordig is dat 305.000 euro. Voor duurdere panden hoeft geen vergunning aangevraagd te worden.

Herrieschoppers
Aanleiding voor het aanscherpen van de regels was het verzet in sommige wijken tegen de ongebreidelde groei van studentenpanden, met geluidsoverlast en schots en scheef geparkeerde fietsen in de straat tot gevolg. DUB publiceerde eerder over overlast door studenten en tekende toen reacties van bewoners op. “Vroeger had je hooguit op zaterdag herrieschoppers. Tegenwoordig hebben we iedere nacht last van ernstige overlast, gegooi met vuilcontainers, gekots, geschreeuw, gegil. Dit gaat de hele nacht door.”

Door klachten als deze onderzoekt de gemeente nu ook bij elke vergunningsaanvraag of de leefbaarheid van de wijk niet in het geding komt. Hoeveel studentenhuizen zitten er al in de buurt? En hoe vaak wordt overlast gemeld? Ook wordt het algemeen oordeel uit de Utrechtse buurtmonitor in de beslissing meegenomen.  

Landelijke trend
CDA-raadslid Bert-Jan Brussaard was voorstander van het aanscherpen van de regels. Hij noemt de daling in het aantal verleende vergunningen verwacht. “De daling sluit ook goed aan bij de landelijke trend dat het aantal studenten dat op kamers gaat, daalt vanwege het leenstelsel”, zo geeft hij eind december aan in het AD/UN.

Advertentie