Minister Bussemaker opent schimmelexpositie universiteitsmuseum

Op de dag van het Kamerdebat over selectie in het hoger onderwijs en de herdenking van de aanslag in Brussel reisde minister Bussemaker naar Utrecht om de expositie Fungal Futures te openen.

“Het komt niet vaak voor dat ik bij een gelegenheid ben waar al mijn beleidsterreinen, onderwijs, wetenschap en cultuur, verenigd zijn,” zei Jet Bussemaker woensdagmiddag in de oude Hortus van het universiteitsmuseum. Voor haar is de opzet van deze tentoonstelling een aanmoediging dat mensen over de schotjes heen moeten kijken. Wetenschappers moeten volgens haar niet alleen binnen de wetenschap interdisciplinair werken, maar ook contacten zoeken met bijvoorbeeld kunstenaars. Bussemaker: “Wetenschappers vragen vaak ‘waarom?’, kunstenaars zeggen vaak ‘waarom niet?’. Dat levert een mooie combinatie op.

Wetenschappers, kunstenaars en studenten waren aanwezig om te zien hoe het bijzondere kunstproject tentoongesteld is. “In De Uithof zit de grootste concentratie van schimmelonderzoekers”, vertelt hoogleraar Han Wösten. “Het is dan ook bijzonder dat de expositie hier in Utrecht plaatsvindt.” De wetenschappers denken met de ontwikkeling van schimmels een nieuwe stap te kunnen zetten in het maken van duurzame producten. Schimmels zouden als basis kunnen dienen voor schoenen, kleding of meubilair. De kunstenaars hebben daar in hun kunstwerken een invulling aan gegeven.

Toch is het voor hem als wetenschapper wel wennen, erkent Wösten. In zijn enthousiasme had hij een te exposeren kunstwerk meegenomen naar een collega. Hij was het echter vergeten mee terug te nemen. Toen hij een paar dagen later belde, werd het angstvallig stil aan de andere kant van de lijn. De collega had het als afval weggegooid.  

Advertentie