Minister fluit EUR terug om torenhoog collegegeld

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Van Engelshoven dat de EUR hiermee de wet overschrijdt. Aangezien het om een regulier bekostigde opleiding gaat mag het collegegeld voor de deeltijdopleiding niet hoger zijn dan het wettelijk collegegeld van 2.060 euro per jaar. Daarvan mag alleen worden afgeweken als de student al een masterdiploma heeft of van buiten Europa komt.

Het ministerie heeft de Erasmus Universiteit gemeld “dat zij zich met het collegegeldtarief voor deze deeltijdopleiding niet houdt aan de wet”. Zowel de Inspectie als DUO zouden al contact hebben gehad met de EUR.

De commissie Onderwijs van de Tweede Kamer werd door “een burger, heer S.”, gewezen op het torenhoge collegegeldtarief aan de EUR. Hij stelde vragen over de financiële toegankelijkheid van deeltijdopleidingen en heeft de commissie opgeroepen actie te ondernemen.

Zodra er meer duidelijk is over de bevindingen van de inspectie, wil de minister de Kamer opnieuw informeren. Een woordvoerder van de betreffende faculteit, de Rotterdam School of Management, wil nog niet inhoudelijk op de kwestie reageren. “Dit speelt natuurlijk al langer en we zijn in gesprek met de rector. Het zou prematuur zijn om nu al met een reactie te komen.”

Advertentie