Minister: fraude bij online tentamens valt mee

Illustratie: Flickr / www.gotcredit.com

Toen tentamens in de coronacrisis op grote schaal online werden afgenomen, kwamen er bij meerdere instellingen fraudegevallen aan het licht. Studenten knipten en plakten uit bestaande bestanden of bespraken de vragen met elkaar via chatrooms of Whatsapp.

Het leidde tot ongeldig verklaarde tentamens in onder meer Maastricht, Twente en Rotterdam. De VVD stelde Kamervragen: stapelden de fraudezaken bij online tentamens zich op, zoals het HOP en DUB schreven?

Maatregelen
Dat valt wel mee, stelt minister Van Engelshoven in haar beantwoording. Ze heeft navraag gedaan bij de koepels van universiteiten en hogescholen. Die zeggen dat er in coronatijd niet vaker wordt valsgespeeld dan voor de start van de crisis.

Er zijn de minister wel enkele fraudezaken bij online tentamens bekend. Maar daarbij hebben de universiteiten en hogescholen al “passende maatregelen” genomen. Instellingen leren er ook van, schrijft ze, bijvoorbeeld door voor andere toetsvormen te kiezen.

De VVD opperde nog om in de aankomende evaluatie van het afstandsonderwijs ook expliciet te kijken naar online toetsing. Daar ziet de minister van af. Er zijn al verschillende landelijke werkgroepen die zich bezighouden met toetsen op afstand. Onder meer ict-organisatie SURF ziet erop toe dat de hogescholen en universiteiten van elkaar kunnen leren.

Discussie
Instellingen en hun examencommissies doen ook zelf al erg hun best om te voorkomen dat studenten valsspelen, vindt Van Engelshoven. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van mondelinge tentamens of van online proctoring.

Die laatste methode zorgde dit voorjaar nog voor veel privacy-bezwaren. Twee hogescholen namen openlijk afstand van de omstreden surveillancesoftware. Studenten van de Universiteit van Amsterdam spanden er zelfs een kort geding over aan – dat ze verloren.

Ook de Tweede Kamer bemoeide zich met de discussie over proctoring. Minister Van Engelshoven zei destijds dat studenten er niet te moeilijk over moesten doen.

Advertentie