Minister: 'Mannen en vrouwen mogen op de UU zitten waar ze willen'

Creative commons: pixabay

Drie VVD-parlementariërs hadden de minister gevraagd of er op de universiteit bijeenkomsten plaatsvinden waarbij mannen en vrouwen gescheiden zitten naar aanleiding van een foto van studentenvereniging Insan. Op de foto, genomen tijdens een bijeenkomst van multiculturele vereniging in een collegezaal van de universiteit, lijken alle vrouwelijke bezoekers achter de mannelijke te zitten.

Hoewel de UU reageerde dat er geen sprake was van een gedwongen scheiding, namen VVD-Kamerleden Tielen, Becker en Yesilgöz-Zegerius daar geen genoegen mee. Zij stelden Kamervragen aan onderwijsminister Ingrid van Engelshoven.

De minister komt nu met een antwoord. In reactie op de vragen, schrijft zij: “Emancipatie is een zaak van lange adem en van universiteiten mag verwacht worden dat zij geen belemmeringen opwerpen voor vrouwenemancipatie, zoals het gedwongen gescheiden plaatsnemen van mannen en vrouwen. De Universiteit Utrecht is naar aanleiding van de foto en de aandacht op Twitter in gesprek gegaan met Insan. In dit gesprek heeft de (vrouwelijke) voorzitter van Insan benadrukt dat mannen en vrouwen tijdens alle activiteiten van de studentenvereniging kunnen gaan zitten waar ze willen.”

De minister ziet dan ook geen aanleiding om te vermoeden dat de 'gelijkwaardigheid tussen man en vrouw' niet gewaarborgd is op de UU. Dat blijkt volgens de minister ook uit de eigen richtlijnen van de universiteit. Zo wordt in de gedragscode onder andere gesteld dat studenten respectvol met elkaar dienen om te gaan en worden studentenorganisaties die ‘discriminatie in stand houden of bevorderen’ niet erkend door de UU. Dit laatste betekent dat ze geen (financiële) ondersteuning kunnen krijgen.

UU-woordvoerder Maarten Post voegt in een reactie toe dat studentenvereniging Insan doordrongen is van het feit dat een gedwongen scheiding van mannen en vrouwen niet is toegestaan binnen de muren van de universiteit. Volgens de woordvoerder is er op dit moment echter geen aanleiding om te twijfelen aan het statement van de voorzitter dat studenten uit zichzelf zo zijn gaan zitten. En dat er dus ‘op geen enkele wijze tot gescheiden zitten is opgeroepen’.

Advertentie