Minister moet korting TNO beter uitleggen

De Raad van State geeft minister Kamp acht weken de tijd om duidelijk te maken waarom hij miljoenen wil bezuinigen op onderzoeksinstituut TNO.

Om zijn bezuinigingsdoelstellingen te halen, is Kamp van plan om de subsidie voor onderzoeksinstituut TNO de komende jaren in stapjes te verlagen. In 2012 kreeg het 2,5 miljoen euro minder, in 2018 moet dat 25,3 miljoen zijn.

Maar TNO kwam tegen die korting in opstand: de bedragen zouden niet goed berekend zijn en de minister zou onvoldoende rekening houden met het feit dat het instituut verschilt van andere instellingen die onder de taakstelling van de regering vallen: een groot deel van het personeel is in dienst bij TNO, en niet bij de overheid.

In juni vorig jaar verklaarde de rechtbank in Den Haag het beroep dat TNO aantekende ongegrond, waarna het instituut in beroep ging bij de Raad van State. Die geeft TNO vandaag in een zogeheten tussenuitspraak deels gelijk. De minister moet inderdaad beter uitleggen waarom een bezuiniging op TNO verdedigbaar is en niet ten koste zal gaan van het onderzoek.

De minister krijgt daar acht weken de tijd voor. Dan moet hij zijn nieuwe besluit naar de Raad van State sturen en volgt de definitieve uitspraak.

Tags: tno | bezuiniging

Advertentie