Minister steunt zwangerschapsbeleid NWO

Vorige maand schreef NRC Handelsblad over de problemen van zwangere wetenschappers bij de aanvraag van een beurs bij NWO. De strakke deadlines van de aanvraagronden stroken niet altijd met de zwangerschap.

De Socialistische Partij stelde schriftelijke vragen aan de minister van OCW, die ook emancipatie in haar portefeuille heeft. In haar antwoorden springt Van Engelshoven op de bres voor de onderzoeksfinancier.

Goede weg
Er komen hierover maar enkele bezwaarschriften per jaar binnen, onderstreept ze, op vele duizenden aanvragen. “Ik acht het dan ook niet noodzakelijk om een onderzoek in te stellen.” En even verderop: “Ik ben van mening dat NWO op de goede weg is op het gebied van genderbeleid.”

In NRC zei een van de vrouwen dat ‘maatwerk’ (van geval tot geval oplossingen zoeken) de problemen van zwangere vrouwen niet verhelpt. De regels zijn niet helder en menige programmacoördinator is niet goed op de hoogte van de mogelijkheden.

Van Engelshoven benadrukt dat maatwerk juist een goed idee is. Een ‘standaardaanpak’ noemt ze onwenselijk. “Iedereen is anders en de impact van een zwangerschap verschilt van persoon tot persoon, zoals dat ook het geval is bij andere persoonlijke omstandigheden.”

Op de hoogte
Wel moeten kandidaten beter op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden, erkent ze. Ook moeten programmacoördinatoren goede geïnstrueerd worden over maatwerk bij zwangerschap.

Over de achterstand van vrouwen in de wetenschap is vaker discussie en een paar jaar geleden bleek dat vrouwen minder snel een NWO-beurs kregen dan mannen. Ook toen zeiden de verantwoordelijke bewindslieden dat ze NWO niet hoefden bij te sturen.

Overigens houdt NWO al rekening met gezinsvorming. Moeders mogen langer over hun aanvraag doen (bijvoorbeeld: niet binnen drie jaar na hun promotie een Veni-beurs aanvragen, maar binnen 4,5 jaar). Sinds kort kunnen ook hun partners een half jaar extra de tijd nemen.

Zwangere vrouwen krijgen straks de mogelijkheid om uit de aanvraagronde te stappen en een jaar later op hetzelfde moment in de procedure weer in te stromen, zei de organisatie in een reactie tegen NRC. Op dit moment is die maatregel nog niet in de procedures NWO opgenomen.

Tags: zwangerschap

Advertentie