Minister: Universiteit Leiden werft geen nakijk-vrijwilligers

Foto: Pixabay

Rector magnificus Carel Stolker was vorige maand nog erg blij dat oud-collega’s in coronatijd wilden meehelpen met het vele nakijkwerk. Dan zou er voor de ‘echte’ docenten immers meer tijd overblijven voor de begeleiding van de vele nieuwe studenten.

Er kwam veel kritiek op het plan. Vakbond AOb, protestbeweging #WOinActie en ook voorzitter Pieter Duisenberg van universiteitenvereniging VSNU vonden het “absoluut geen oplossing” voor de werkdruk.

Stolker erkende dat, maar noemde de steun in deze “uitzonderlijke tijden” toch een geweldig initiatief. Hij dacht niet dat de pensionado’s geld zouden vragen voor hun hulp (“mag hopen van niet!”). De “overige handjes” zouden wél een vergoeding krijgen.

Onjuist
Intussen heeft de Universiteit Leiden minister Van Engelshoven geïnformeerd dat de berichtgeving over het nakijkwerk door vrijwilligers “feitelijk onjuist” was. In het antwoord van minister Van Engelshoven op Kamervragen van de SP staat dat de betrokken oud-collega’s en vakgenoten een tijdelijke aanstelling als docent krijgen en overeenkomstig worden betaald.

Verder laat Leiden via minister weten dat de huidige staf van de rechtenfaculteit nog steeds betrokken zal zijn bij de begeleiding en beoordeling van bachelorscripties. Elke scriptie wordt beoordeeld door twee medewerkers, waarvan altijd één vast staflid van de faculteit. “Een beoordeling kan alleen worden gedaan door wie daartoe door de examencommissie als examenbevoegd is aangewezen. Dit geldt ook voor de tijdelijke oud-collega’s en vakgenoten.”

Op de slotvraag hoe de minister ervoor gaat zorgen dat het werven van vrijwilligers geen structureel beleid wordt op universiteiten, antwoordt ze: ‘Er is geen sprake van het werven van vrijwilligers.”

 

Advertentie