Minister wil betere voorlichting over extra studiekosten

Dure excursies, management games en andere digitale leermiddelen? Alleen als er een gratis alternatief voorhanden is, mogen opleidingen er geld voor vragen – enkele uitzonderingen daargelaten.

Toch krijgen studenten daar lang niet altijd goede voorlichting over. Soms verzwijgen opleidingen het zelfs, omdat ze vinden dat studenten gewoon mee moeten op een waardevolle excursie.

CDA-kamerlid Harry van der Molen stelde korzelige Kamervragen. Het probleem speelt al jaren en de vorige minister van Onderwijs heeft universiteiten en hogescholen er ook op aangesproken. Gaat minister Van Engelshoven de wet strenger handhaven?

Dat is nergens voor nodig, is in het kort het antwoord van de minister. De Onderwijsinspectie deed onderzoek toen het Interstedelijk Studenten Overleg 343 klachten over extra studiekosten verzamelde, maar daarvan bleken er maar acht gegrond.

Natuurlijk moeten deze instellingen hun voorlichting verbeteren. De Onderwijsinspectie gaat “na een redelijke termijn” controleren of ze dat daadwerkelijk hebben gedaan, schrijft minister Van Engelshoven. Zo niet, dan kan de inspectie alsnog in actie komen.

Van der Molen ziet een gevaar voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Studeren is toch al duur geworden nu de basisbeurs is afgeschaft. Maakt dat het niet “des te schrijnender” dat sommige instellingen zich nog steeds niet aan de wettelijke voorschriften houden, wilde hij van de minister weten.

Maar Van Engelshoven is lid van D66, een van de partijen die het nieuwe leenstelsel aan een meerderheid hielpen. Ze gaat er dus niet op in. Ze deelt de mening dat onderwijsinstellingen zich aan de wettelijke voorschriften moeten houden, antwoordt ze afgemeten.

En als studenten nu toch tegen onterechte extra studiekosten aanlopen, kunnen ze een klacht indienen. Krijgen ze bij hun onderwijsinstelling geen gehoor, dan kunnen ze naar de rechter stappen. Mochten ze gelijk krijgen, blijkt uit Van Engelshovens antwoord, dan zal de inspectie de onderwijsinstelling erop aanspreken “en zo nodig handhavend optreden”.

 

Advertentie