Minister wil Islamitische ‘universiteit’ nog niet sluiten

Een bestuur dat zichzelf controleert, financiële onduidelijkheid, misleiding van (potentiële) studenten… De lijst van problemen die de onderwijsinspectie bij de IUASE aantreft, lijkt haast eindeloos.

Universiteit tussen aanhalingstekens
De Kamer reageerde verbijsterd op het rapport. “Als er in dit geval geen reden is tot ingrijpen, wanneer dan wel?”, vroeg het CDA, dat zich net als de VVD, de SP, GroenLinks en D66 ernstig zorgen maakt.

De vijf partijen stelden de minister begin november een hele reeks vragen over de bestuurlijke en financiële wanorde bij de ‘universiteit’. Tussen aanhalingstekens, want ze biedt maar één erkende opleiding aan, en dat is een hbo-master. Het op die manier misleiden van studenten mag niet, want de Eerste Kamer nam eerder dit jaar een wet aan die dat verbiedt.

Daarom veranderde de instelling haar naam enkele maanden geleden van Islamitische Universiteit Europa in Islamic University of Applied Sciences Europe, al gebruikt ze nog steeds de oude afkorting IUE. De inspectie gaat de instelling hier op aanspreken en eventueel een boete opleggen, zegt minister Van Engelshoven in haar antwoorden.

Situatie fragiel, maar nog geen sluiting
Verder erkent ze dat de situatie “zeer fragiel” is, maar ze wil nog niet direct overgaan tot sluiting. De IUASE staat al onder verscherpt toezicht, en ondanks alle problemen heeft de inspectie niet geconcludeerd dat “de financiële continuïteit bij de IUASE onvoldoende is gewaarborgd”. De VVD had Van Engelshoven expliciet gevraagd of ze een andere koers zou gaan varen dan haar voorganger Bussemaker, maar daartoe ziet ze “geen grond".

Maar wat niet is, kan nog komen: in het voorjaar van 2018 verschijnt een nieuw inspectierapport met daarin ook een advies van onderwijskeurmeester NVAO. Mogelijk besluit Van Engelshoven dan alsnog om de accreditatie in te trekken.

De IUASE is niet te verwarren met de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam, voorheen de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR). Die heeft, onder meer vanwege discriminerende opmerkingen van de rector, ook geen beste naam.

Ondanks felle Kamerdebatten bleef de IUR – die ook alleen hbo-opleidingen aanbiedt – open. Wel leverden die debatten een nieuwe wet op, waardoor de minister bij goedkeuring van een onafhankelijke onderwijscommissie instellingen kan sluiten als vertegenwoordigers zich discriminerend gedragen of uitlaten.       

Advertentie