Mogelijk selectie bij álle lerarenopleidingen

Over een paar jaar gaan behalve de pabo’s wellicht ook andere lerarenopleidingen hun studenten aan de poort selecteren. Maar minister Bussemaker wil niet te hard van stapel lopen en houdt een slag om de arm.

“Leraren hebben een belangrijk beroep”, zei Bussemaker vanmiddag in de Tweede Kamer. Zo belangrijk, dat ze onderzoekt of lerarenopleidingen meer moeten gaan selecteren op geschiktheid voor het beroep. De eerstegraads opleidingen – masterstudies voor wie al een bachelordiploma heeft – zullen vooral moeten kijken of aspirant-studenten uit de voeten kunnen met een klas vol pubers. De tweedegraads opleidingen – bachelorstudies – moeten hun aankomende eerstejaars toetsen op de kennis die ze al hebben.

Het zou een uitzonderlijke maatregel zijn, want de meeste opleidingen mogen niet aan de poort selecteren. Bovendien dreigt er een lerarentekort, maar dat weerhoudt Bussemaker niet. In eerste instantie zullen er misschien iets minder mensen leraar willen worden, maar “daar moeten we dan maar even doorheen met z’n allen”. Op de lange termijn zal selectie het imago van de leraar goed doen verwacht ze. Dat zou goed nieuws zijn voor de kwaliteit van het onderwijs.

Of alle lerarenopleidingen straks aan de poort mogen selecteren, wordt volgens de minister halverwege 2014 duidelijk. Voor de pabo’s is de kogel al door de kerk. Die mogen vanaf 2015 extra toelatingseisen stellen voor een aantal kernvakken. Dat valt overigens nog lang niet mee, zei de minister. “Het zijn heel gecompliceerde kennistoetsen die we gaan afnemen.” Daarom wil ze ook niet te hard van stapel lopen. “We kunnen simpelweg niet alles tegelijk doen. Laten we bovendien even afwachten hoe het gaat lopen bij de pabo’s.”

De Utrechtse Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs Alpo, selecteert al. Er is slechts plaatsy voor 90 nieuwe studenten per jaar. Aankomende studenten worden geselecteerd op hun motivatiebrief, cijferlijst en op een aanbevelingsbrief van een decaan of docent die goed zicht heeft op decapaciteiten van de scholier.

Advertentie