Mondkapjesplicht binnen de universiteit, maar ook nog onduidelijkheid

Studentenunie Vidius verspreidt sinds vorige week posters met maatregelen die studenten kunnen nemen tegen de verspreiding van corona. Foto: Vidius

“Feitelijk gaan we naar een gedeeltelijke lockdown”, zei premier Rutte in zijn persconferentie. Hij kondigde een reeks strenge maatregelen aan, zoals sluiting van de horeca. Het kan niet anders, was zijn boodschap: het aantal besmettingen met covid-19 stijgt veel te snel.

En de mondkapjes? Het kabinet wil de ‘slepende discussie’ voor eens en voor altijd beslechten. Er komt een mondkapjesplicht voor iedereen vanaf dertien jaar in alle publieke binnenruimtes: denk aan winkels, musea en theaters.

Tussen colleges
En ja, er komt ook een mondkapjesplicht in het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. “Tussen de lessen of colleges door, en als je rondloopt in de bibliotheek of de kantine, zijn mondkapjes straks verplicht”, zei Rutte, “ook in het mbo en het hoger onderwijs.”

Totdat de wet er is, geldt alvast een ‘dringend advies’. Minister Van Engelshoven had dat maandag al aangekondigd in een interview met het HOP, al hield ze formeel nog een slag om de arm.

Ze dacht alleen dat universiteiten en hogescholen voor die tijd zelf al hun huisregels zouden hebben aangepast. Dat blijkt niet het geval. Zelfs met de snel oplopende besmettingen hadden veel universiteiten en hogescholen geen zin om mondkapjes te adviseren. De Universiteit Utrecht deed dat overigens wel.

Geen uitzondering
Overigens blijft nog onduidelijkheid wat enkele andere maatregelen precies gaan betekenen voor het universitaire onderwijs. De oproep aan werkgevers om medewerkers zoveel mogelijk thuis te laten werken, zou gevolgen kunnen hebben voor het fysieke onderwijs dat nu nog wordt gegeven en mogelijk ook voor het onderzoek. 

Onderwijsinstellingen krijgen wel een uitzonderingspositie als het gaat om het maximale aantal personen in een ruimte. Dat zou betekenen dat geplande onderwijsbijeenkomsten en tentamens doorgang kunnen vinden. Premier Rutte deed tijdens de persconferentie wel een beroep op organisatoren van bijeenkomsten met meer dan dertig personen om te bekijken of deze echt nodig zijn.

De universiteiten vergaderen woensdagochtend in VSNU-verband. Daarna zal de UU waarschijnlijk, via de inmiddels welbekende ‘corona update’, per mail melden of er consequenties zijn voor studenten en medewerkers en, zo ja, welke.

Langere adem
In commissies van de universiteitsraad vroegen enkele personeelsleden of het niet mogelijk was om een beleid op te stellen met een wat langere adem. De universiteit zou zich daarmee minder afhankelijk maken van de grillen van het coronavirus en van het kabinet, en daarmee docenten en studenten rust en zekerheid bieden.

Impliciet kwam daarmee ook de vraag op tafel of de universiteit er niet voor moest kiezen om volledig online te gaan met het onderwijs. Collegevoorzitter Pijpers begreep de behoefte aan duidelijkheid, maar zei ook: “De realiteit laat zien dat mensen toch graag weer willen dat onderwijs gewoon door kan gaan, als dat maar enigszins mogelijk is.”

Studentenhuishouding
Ten slotte wordt er op internet ook gediscussieerd over de vraag wat het maximale aantal bezoekers per huishouden betekent voor studentenhuizen. Kunnen er straks maar drie personen tegelijkertijd op bezoek komen in een studentenhuis waar vijftien mensen wonen? Dat klinkt als een behoorlijk verstrekkende maatregel.

*Dit artikel is aangepast

Advertentie