Motie: ‘Betrek meer studenten bij oplossen cold cases’

Foto: Pixabay

In misdaadseries op televisie belandt de dader aan het einde van de aflevering vrijwel altijd achter de tralies. Jammer genoeg is de werkelijkheid anders. Op dit moment zijn er in Nederland nog zo’n 1.700 zaken aangemerkt als ‘cold case’: dat zijn onopgeloste moord- of doodslagzaken, of zeer ernstige misdrijven met een minimale gevangenisstraf van 12 jaar.

Omdat de politiecapaciteit schaars is, wil de overheid bij het aanpakken van deze cold cases vaker speciale vrijwilligers inzetten. Zij kunnen bijvoorbeeld oude, papieren dossiers digitaliseren, of een frisse blik werpen op de zaak vanuit hun eigen expertise.

Slimme studenten
Maar zo’n frisse blik is niet alleen voorbehouden aan professionals, zoals forensisch accountants of cyberspecialisten. Ook studenten kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van lastige zaken die al lange tijd stil liggen, menen VVD en CDA. In een gezamenlijke motie roepen de fracties op om vrijwilligers niet alleen onder werkenden, maar ook onder studenten te werven.

Vanuit de innovatie- en technieksector zijn er al allerlei ‘challenges’ voor slimme studenten, zei CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vorige week in de Tweede Kamer. Aan de TU Delft ontwerpen ze bijvoorbeeld snelle auto’s die rijden op zonne-energie. Is zo’n challenge niet ook mogelijk vanuit justitie, wilde ze weten. Kan het kabinet geen programma bedenken waarmee studenten worden ingezet om cold cases op te lossen?

Niet nieuw
Vreemd is die vraag niet. Dat studenten onopgeloste zaken onder de loep nemen, is immers niet nieuw. Aan de Universiteit Maastricht, de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam werken studenten al langere tijd samen met de politie.

Minister Grapperhaus van justitie reageerde voorzichtig positief op de aanmoediging om gericht vrijwilligers te werven. Wel waarschuwde hij dat de politieacademie het er niet te druk mee mag krijgen.

Advertentie