Nationale Wetenschapsagenda verdeelt 93 miljoen euro

Een van de gehonoreerde aanvragen is: red de tijger. Foto Shutterstock

De Nationale Wetenschapsagenda is voortgekomen uit een verzameling van zo’n twaalfduizend vragen uit de samenleving waar de wetenschap een antwoord op zou kunnen vinden. Ze gingen over veiligheid, gezondheid, klimaatverandering enzovoorts.

De overheid greep de Nationale Wetenschapsagenda aan om wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke partijen bijeen te brengen. Want voor het oplossen van complexe en maatschappelijk relevante vragen is een laboratorium niet genoeg: je hebt de buitenwereld nodig. Daarom zetten allerlei grote consortia samen de schouders eronder.

UU bij 34 projecten betrokken
NWO heeft nu 93 miljoen euro verdeeld. Er zijn meer thema’s en beurzen. Sinds 2020 staat de Nationale Wetenschapsagenda elk jaar voor ruim 130 miljoen euro op de begroting van het ministerie van OCW.

Er zijn 21 consortia beloond voor hun aanvraag, en vooral de Universiteit Utrecht zit er vaak tussen: maar liefst 34 keer, waarvan vijf keer als ‘penvoerder’, oftewel hoofdaanvrager. De vaakst betrokken hogescholen zijn Van Hall Larenstein en HAS met respectievelijk zeven en zes deelnames.

De aanvragen waar Utrecht hoofdaanvrager is, gaat om een bedrag van ruim 24 miljoen euro. Deze projecten gaan over meertaligheid, het redden van de tijger, een wereld zonder proefdieren, de Romeinse limes en zwarte gaten. Meer is hierover te lezen op de site van de UU .

De UU is ook hoofdaanvrager van het project dat het grootste bedrag (9,9 miljoen euro) ontvangt. Het gaat om ‘Virtual Human Platform’, waarin de partijen werken aan het proefdiervrij testen van chemicaliën en geneesmiddelen. Zeven universiteiten en een hogeschool doen eraan mee, samen met onder meer de Nierstichting, Stichting Proefdiervrij en bedrijven als Shell en Bayer.

Empowerment
Een kleiner project gaat over empowerment en bescherming van ouderen. Daarvoor kent NWO 1,9 miljoen euro toe aan een consortium van universiteiten en artsen, maar bijvoorbeeld ook banken en notarissen.

Er zijn per consortium gemiddeld bijna zestien aanvragers, plus alle betrokken stichtingen, organisaties en bedrijven eromheen. Naast Utrecht duiken ook vaak de namen op van de TU Delft, Wageningen University en het Amsterdam UMC.

 

Aanvragers

Hoofdaanvrager

Medeaanvrager

Totaal

Universiteit Utrecht

5

29

34

Technische Universiteit Delft

1

25

26

Wageningen University & Research

2

20

22

Amsterdam UMC - Locatie VUmc

1

20

21

Universiteit Leiden

 

20

20

Universiteit van Amsterdam

1

17

18

Rijksuniversiteit Groningen

1

13

14

Radboud Universiteit Nijmegen

 

13

13

Vrije Universiteit Amsterdam

2

11

13

Leids Universitair Medisch Centrum

2

10

12

Universiteit Twente

1

11

12

NWO-institutenorganisatie

2

8

10

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

10

10

Erasmus MC

1

7

8

Maastricht University

 

7

7

Van Hall Larenstein

7

7

HAS Hogeschool

 

6

6

Maastricht UMC+

1

5

6

Tilburg University

1

5

6

Hogeschool Utrecht

 

5

5

Technische Universiteit Eindhoven

 

5

5

UMC Utrecht

 

5

5

KNAW

4

4

Amsterdam UMC - Locatie AMC

 

3

3

Erasmus Universiteit Rotterdam

 

3

3

Hogeschool van Amsterdam

 

3

3

Stichting Wageningen Research

 

3

3

De Haagse Hogeschool (HHS)

 

2

2

Nationaal Museum van Wereldculturen

2

2

Sociaal en Cultureel Planbureau

 

2

2

TNO Delft

 

2

2

TNO Zeist

 

2

2

Universitair Medisch Centrum Groningen

2

2

Waag | technology & society

 

2

2

Den Hartogh Liquid Logistics B.V.

 

1

1

Fontys Hogeschool

 

1

1

Game Architect

 

1

1

GGZ - Geestelijke Gezondheidszorg

 

1

1

Hogeschool iPabo

 

1

1

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

 

1

1

Hogeschool Windesheim

 

1

1

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

1

1

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)

1

1

NHL Stenden Hogeschool

 

1

1

Philips Research Eindhoven

 

1

1

Saxion Hogeschool

 

1

1

TNO

 

1

1

TNO Helmond

 

1

1

Advertentie