Nederland levert in op ranglijst Times Higher, UU zakt één plek

Foto Pixabay

De Universiteit Twente verliest haar plek in de mondiale top. Voor het tweede jaar op rij verdwijnt er een Nederlandse instelling uit de hogere regionen van het klassement. Daardoor staan er dit jaar elf Nederlandse universiteiten in de top 200 van de jaarlijkse World University Rankings, waarvan zeven in de top 100. De Universiteit Utrecht is die zevende Nederlandse universiteit op nummer 75, de hoogste notering is voor Wageningen.

De universiteit van Wageningen neemt de koppositie over van de TU Delft, die negen plaatsen zakt naar een gedeelde 67ste plaats met Leiden. De Vrije Universiteit Amsterdam maakt de grootste sprong voorwaarts, van plek 166 naar 138. TU Eindhoven verliest het meeste terrein en zakt van plaats 167 naar 186.  

Zorgwekkend
De ranglijst kijkt naar de reputatie van universiteiten, maar ook naar het aantal docenten per student, de hoeveelheid internationale studenten en docenten, de samenwerking met het bedrijfsleven en de impact van wetenschappelijk onderzoek. Nederlandse universiteiten scoren doorgaans goed op citatie-impact, maar blijven achter als het gaat om hun onderwijsomgeving. Ook is het bedrijfsleven minder gaan bijdragen aan onderzoek.

“De prestatie van Nederland is nog steeds erg indrukwekkend, maar de huidige ontwikkelingen zijn zorgwekkend”, stelt lijstmaker Phil Baty. Nederland heeft volgens hem serieuze hindernissen te overwinnen, met name op het gebied van toegankelijkheid voor buitenlandse studenten en academici.

Dip
Dat vooral de technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente dit jaar in de ranglijst zijn gezakt, wijt de Universiteit Twente onder andere aan een dalende citatie-impact. Ook een eenmalige dip in het aantal promoties en de groei van het studentenaantal – wat de score voor de verhouding ‘students to academic staff’ drukt – spelen volgens de woordvoerder een rol.

Toch behoort de universiteit naar eigen zeggen nog steeds tot de wereldtop. “Gezien de jonge leeftijd van de UT en onze geringe omvang zijn we kwetsbaar voor nieuwkomers en hebben kleine veranderingen in de scores grote consequenties voor onze positie”, aldus de woordvoerder. De universiteit gaat nog scherper inzetten op internationale publicaties in wetenschappelijke bladen en wil de balans tussen studentenaantallen en wetenschappelijke staf rechttrekken. De middelen die het kabinet reserveert voor de TU’s komen daarbij van pas.

Grootmachten
De opmars van Aziatische universiteiten zet ook dit jaar onverminderd door. Het aantal onderwijsinstellingen in de top 200 is gestegen van twee naar 24. Baty benadrukt echter dat de “Angelsaksische grootmachten” hun plekje aan de top niet zomaar zullen opgeven. Het Britse Oxford is voor het vierde jaar op rij de nummer 1 en de Verenigde Staten domineren de ranglijst met zestig instellingen in de top 200, waarvan veertien in de top 20.

Door de hevige internationale concurrentie dalen veel Europese universiteiten in de lijst. “Economische instabiliteit en toenemende isolationistische politieke tendensen dreigen veel van het uitstekende werk van Europese universiteiten te ondermijnen”, aldus Baty. Wil Europa goed blijven presteren, dan moet het toonaangevende academici blijven aantrekken met investeringen in onderzoek, en een gastvrije omgeving aanbieden voor  “mensen uit alle lagen van de bevolking”.

Overigens zijn er kanttekeningen te plaatsen bij deze en soortgelijke ranglijsten. Zo zouden onderzoekers en universiteiten allerlei trucs toepassen om hun score te verhogen. Bovendien tellen onderwijsprestaties niet of nauwelijks mee.

Nederlandse universiteiten in de THE-ranking

Universiteit

 2020 Ranking

 2019 Ranking

WUR

 59

 =59

UvA  

 =62

 62

TU Delft

 =67

 58

Leiden 

 =67

 68

EUR 

 69

 70

Groningen

 73

 =79

UU

 =75

 =74

Maastricht 

 127

 =128

Radboud

 =128

 =123

VU

 138

 166

TU Eindhoven

 =186

 =167

Tilburg 

 201–250

 201–250

TU Twente

 201–250

 =184

© HOP. Bron: World University Rankings 2020, Times Higher Education. (‘=’ staat voor gedeelde positie.

Top 10 van universiteiten in de THE-ranking

Universiteit

Land

 2020 Ranking

 2019 Ranking

University of Oxford

United Kingdom

 1

 1

California Institute of Technology

United States

 2

 5

University of Cambridge

United Kingdom

 3

 2

Stanford University

United States

 4

 3

Massachusetts Institute of Technology

United States

 5

 4

Princeton University

United States

 6

 7

Harvard University

United States

 7

 6

Yale University

United States

 8

 8

University of Chicago

United States

 9

 10

Imperial College London

United Kingdom

10

9

© HOP. Bron: World University Rankings 2020, Times Higher Education.

 

 

Advertentie