Nederlanders zijn superslim

Nederlanders scoren in vergelijking met veel andere landen bijzonder goed op taal- en rekenvaardigheid. Vooral mensen met een havo of vwo-diploma blinken uit, blijkt uit een grootschalig onderzoek in 24 ontwikkelde economieën.

Het afgelopen jaar deed de Oeso onderzoek naar de vaardigheden van 16- tot 65-jarigen. Gemiddeld genomen blijken Japanners het allerhandigst met cijfers en letters, maar ook Nederlanders doen het goed. Samen met Finland, Vlaanderen en Zweden staan we in de top 5. Gemiddeld scoren hbo’ers ongeveer even hoog als havisten en vwo’ers. Universitair opgeleiden doen het net iets beter.

Jongeren zijn – weinig verrassend – handiger met computers dan ouderen en mannen scoren ongeacht hun leeftijd beter op rekenvaardigheid dan vrouwen. Onder ouderen blijken mannen ook handiger met taal, maar dat verschil is onder jongeren helemaal verdwenen. Nederlanders die in het buitenland zijn geboren of voor wie Nederlands niet de moedertaal is, scoren slechter op zowel rekenen als taal.

Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd en gaat uit van de gedachte dat wie beschikt over de juiste vaardigheden het meest succesvol zal zijn in zijn loopbaan en dus de economie van het land verder zal brengen. Onderwijsminister Bussemaker is dan ook blij met de resultaten: “Deze tonen aan dat ons onderwijs een uitstekende basis legt voor een goede deelname aan de arbeidsmarkt en de samenleving.”

In Nederland hebben ruim 5100 mensen tussen 16 en 65 jaar meegedaan aan het onderzoek, dat is uitgevoerd door het Expertisecentrum Beroepsonderwijs en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Tags: oeso | taalbeleid

Advertentie