Universiteit Utrecht speelt daarbij grote rol

Nederlands hoger onderwijs helpt met opleiding bestuurskunde Aruba en Curaçao

Universiteit van Aruba

Het kabinet maakt zich nog steeds zorgen over het bestuur van Curaçao, schrijft staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen. Het land kent volgens haar veel problemen en de overheid krijgt die niet opgelost.

Bestuurskracht
Het is een van de aangevoerde redenen voor een nauwere samenwerking met het hoger onderwijs in Nederland. De Haagse Hogeschool en de Universiteit Utrecht willen een nieuwe deeltijdopleiding bestuurskunde starten in Caribisch Nederland.

“Dat moet de bestuurskracht op de eilanden versterken”, zegt het ministerie van OCW in een aankondiging. De instellingen gaan samenwerken met de universiteiten van Aruba en Curaçao. 

Begin deze maand was demissionair minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf in Aruba en Curaçao om te bespreken hoe onderwijsinstellingen van de Caribische eilanden en Europees Nederland beter kunnen samenwerken. Er zijn onder meer plannen om de lerarenopleidingen te versterken.

De Haagse hogeschool biedt sinds een paar jaar een minor koninkrijkszaken aan. Daarin staan de verhoudingen tussen Europees en Caribisch Nederland centraal. Maar nauwe samenwerking in een geaccrediteerde opleiding is, voor zover bekend, nieuw. 

Vanuit de Universiteit Utrecht werkt het departement USBO al 15 jaar samen met de Universiteit van Aruba in een wetenschappelijke opleiding Bestuurskunde aan de Universiteit van Aruba. Hoogleraar Bestuurskunde Wieger Bakker is als buitengewoon hoogleraar betrokken bij dit programma en reisde namens de UU mee met de minister. 

Behalve het plan voor de gezamenlijke deeltijdopleiding, is er ook afgesproken de samenwerking rond onderwijs en onderzoek in de regio in bredere zin versterkt zal worden. Daarbij wordt gedacht aan de ontwikkeling van gezamenlijke onderwijs- en onderzoek programma's.

‘Ministersplaatsen’
Ook moet de uitwisseling van studenten afkomstig van de universiteiten van Aruba en Curaçao naar Nederland gestimuleerd worden. In een debat vroegen Tweede Kamerleden vorige week aan minister Dijkgraaf dat die overstap van de Caribische eilanden naar het hoger onderwijs in Europees Nederland onder meer verbeterd kan worden door de terugkomst van de zogenoemde ‘ministersplaatsen’. 

Tot 2017 werden 46 plaatsen in Nederlandse fixusopleidingen verloot onder studenten uit Caribisch Nederland, maar dit is afgeschaft toen opleidingen als geneeskunde en fysiotherapie alleen nog maar mochten selecteren. Dit heeft hier geleid tot minder Caribische studenten in de zorgopleidingen.

Het kabinet moet daar nog op reageren. Het herinvoeren van de ministersplaatsen is één van de mogelijkheden die wordt onderzocht.

Advertentie