Negentien wetenschappers met Rubiconbeurs naar het buitenland

Negentien veelbelovende wetenschappers kunnen dankzij een Rubicon-beurs van onderzoeksfinancier NWO ervaring opdoen in het buitenland. Zeven daarvan komen van de UU.

De beurzen zijn bestemd voor net gepromoveerde onderzoekers en zijn vernoemd naar de rivier de Rubicon die Julius Caesar met zijn leger overstak om de macht in Rome over te nemen. De beurzen zijn een opmaat naar de Veni-, Vidi- en Vici-subsidies voor respectievelijk beginnende, ervaren en zeer ervaren wetenschappers. Die subsidies zijn vernoemd naar de beroemde boodschap die Caesar de senaat van Rome stuurde toen hij een veldslag had gewonnen: ik kwam, ik zag, ik overwon.

Er kwamen deze ronde 93 aanvragen binnen bij NWO. De elf mannen en acht vrouwen die een beurs krijgen, vertrekken onder meer naar Harvard, Stanford en Cambridge. De meesten gaan naar de Verenigde Staten, vijf gaan er naar Groot-Brittannië, één naar Duitsland en één naar Denemarken. Het bedrag dat ze daarvoor ontvangen is afhankelijk van hun bestemming en de duur van hun verblijf.

Zeven van de 19 gehonoreerde aanvragen zijn voor Utrechtse onderzoekers. Hieronder een overzichtje welke onderzoekers dat zijn en waar ze naar toe gaan:

Annelie Jongerius
Gaat naar: Stanford University, Department of Chemical Engineering (US)
Duur: 24 maanden
Onderzoek: Groene brandstoffen uit CO2.
Het broeikasgas CO2 kan worden omgezet naar brandstoffen en chemicaliën via twee verschillende chemische processen. De onderzoekers gaan uitzoeken waarin deze reacties overeenkomen om bij te dragen aan het ontwikkelen van betere processen voor het maken van groene brandstoffen.

David van der Linden
Gaat naar: University of Cambridge (GB)
Duur: 24 maanden
Onderzoek: Herinneringen aan religieus conflict. Na een religieus conflict herinneren mensen zich nog de misdaden van hun voormalige tegenstander. Dat maakt verzoening lastig. Dit onderzoek gaat na hoe herinneringen aan religieus geweld protestanten en katholieken in zeventiende-eeuws Frankrijk bleef verdelen en religieuze verdraagzaamheid ondergroef.

Hans Marien
Gaat naar: Harvard University, Department of Psychology (US)
Duur: 12 maanden
Onderzoek: Hoe komt collectieve motivatie om samen te werken tot stand?
Motivatie om samen te werken wordt vaak gedreven vanuit een individueel belang. Het nadeel hiervan is dat een samenwerkingsverband snel kan ontbinden. Onderzocht wordt hoe mensen vanuit het collectieve belang gemotiveerd kunnen worden om zo een langdurige samenwerking te bevorderen.

Jurian Schuijers
Gaat naar: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Whitehead Institute (US),
Duur: 24 maanden
Onderzoek: Identification of epi-driver genes in colorectal cancer development.
Darmkanker ontstaat stap voor stap en pas de laatste stappen zorgen voor medische complicaties. Om dit proces beter te begrijpen ontwikkelt dit onderzoek een uniek kweekmodel, afgeleid van menselijke darmstamcellen. Met dit model zoekt de onderzoekernaar nieuwe genen die darmkanker veroorzaken.

Ewoud Schuit
Gaat naar: Stanford University, Department of Health Research and Policy (US)
Duur: 24 maanden
Onderzoek: Netwerk meta-analyse: individueel of groepen?
Netwerk meta-analyse vergelijkt op indirecte wijze de effectiviteit van verschillende behandelingen voor dezelfde aandoening. Dit onderzoek gaat na of dit moet met informatie over individuele patiënten of dat informatie over groepen, die eenvoudiger te verkrijgen is en waarvoor methoden zijn ontwikkeld, volstaat.

Willem Toonen
Gaat naar: Aberystwyth University, Dept. Geography and Earth Sciences (GB)
Duur: 24 maanden
Onderzoek: Klimaatverandering; het water tot aan de lippen?
Om het effect van klimaatsverandering op extreme rivieroverstromingen te bepalen wordt gekeken naar het voorkomen en verspreiding van (pre)-historische extreme overstromingen in Europa. Analyse van temporele en ruimtelijke patronen verschaft inzicht in verantwoordelijke mechanismen (mens en klimaat) en natuurlijke variabiliteit.

Rolf Ypma
Gaat naar: University of Cambridge, Department of Psychiatry (GB)
Duur: 14 maanden
Onderzoek: Hoe hersenen netwerken.
Ons brein is opgedeeld in verschillende regio’s met verschillende functies. Door lijnen te trekken tussen hersenregio’s die samenwerken vinden we het netwerk van de hersenen. De wiskundigen gaan kijken hoe anders dit netwerk is bij mensen met autisme.

 

Advertentie