Niet alle university colleges zijn meer excellent in Keuzegids

Body: 

De Keuzegids Universiteiten prijst dit jaar 65 ‘topopleidingen’, zes meer dan vorig jaar. Vooral de exacte studies stijgen tot grote hoogten, terwijl de university colleges in de ranglijst naar beneden duikelen.

De Keuzegids Universiteiten prijst dit jaar 65 ‘topopleidingen’, zes meer dan vorig jaar. Vooral de exacte studies stijgen tot grote hoogten, terwijl de university colleges in de ranglijst naar beneden duikelen.

De bacheloropleidingen die dit jaar het predicaat ‘top’ krijgen zijn vaak kleinschaliger en intensiever dan gemiddeld, concludeert de keuzegidsredactie. Vooral de slimme bèta’s onder de eindexamenkandidaten kunnen bijna geen verkeerde keuze maken: het aantal ‘topopleidingen’ staat bij de natuurwetenschappen inmiddels op 27. Dat is bijna de helft van alle opleidingen in die sector en een verdubbeling van de score ten opzichte van vorig jaar.

De university colleges doen het dit jaar opvallend minder goed. Vorig jaar gaf de Keuzegids nog zes van de zeven onderzochte university colleges het predicaat ‘topopleiding’, dit jaar zijn dat er slechts drie. De variant van de Universiteit Tilburg, die van de UvA en de VU en die van de Universiteit Leiden halen de vereiste 76 punten niet meer.

De slechtste university college-achtige opleiding is net als vorig jaar de studie ‘liberal arts and sciences’ van de Universiteit Utrecht, maar de score van de Leidse opleiding is het meest opvallend: de studie haalde vorig jaar nog 92 punten, maar blijft dit jaar steken op 64. 

Volgens Frank Steenkamp, hoofdredacteur van de Keuzegids, zou dat kunnen liggen aan de snelle groei van het aantal studenten. Daarnaast heeft onderwijskeurmeester NVAO kritiek op het wetenschappelijke niveau van het onderwijs.

Voor aanstaande studenten is de score van individuele opleidingen het belangrijkst, maar de Keuzegids maakt ook elk jaar een instellingenranglijst. Die bevat weinig verrassingen: de allerbeste is sinds jaar en dag de Universiteit Wageningen. Het geheim van het succes zit hem volgens de Keuzegids in de kleinschaligheid, de intensieve studiebegeleiding en in de prima faciliteiten. Ook de Open Universiteit en de TU/Eindhoven doen het goed. 

De Radboud Universiteit Nijmegen is opnieuw de beste brede universiteit, al wordt het gat met de nummer twee, Leiden, wel iets groter. In Nijmegen neemt men de onderwijstaak “net iets serieuzer dan bij andere grote universiteiten”. Verder heeft de universiteit flink geïnvesteerd in betere faciliteiten. De twee Amsterdamse universiteiten bungelen traditiegetrouw onderaan.

De jaarlijkse verschijnende Keuzegids Universiteiten is bedoeld om scholieren te helpen bij hun studiekeuze. De redactie biedt een overzicht van de sterke en zwakke punten van opleidingen op grond van studentoordelen, onderwijsstatistieken en oordelen in visitatierapporten van onderwijskeurmeester NVAO. Sinds dit jaar wordt ook het aantal contacturen weer meegenomen in de weging. 

De studentoordelen komen uit de Nationale Studenten Enquête. Anders dan in de Elsevier-ranking van universiteiten weegt de Keuzegids ook de oordelen over bijvoorbeeld docenten, gebouwen en roosters mee in de totaalscore per opleiding.

Facebook Twitter Whatsapp Mail