Het Vidius-bestuur 2015-2016. Van links naar rechts: Dianne, Melissa, Pijke, Laura, Thijs

Nieuw bestuur Vidius bekend

Body: 

HU-student Pijke Dorrestein is de nieuwe voorzitter van studentenunie Vidius. Drie UU-studenten en twee HU-studenten gaan vanaf september de belangen van Utrechtse studenten verdedigen.

HU-student Pijke Dorrestein is de nieuwe voorzitter van studentenunie Vidius. Drie UU-studenten en twee HU-studenten gaan vanaf september de belangen van Utrechtse studenten verdedigen.

Naast voorzitter Pijke Dorrestein, hogeschoolstudent International Communication and Media, is ook vervangend voorzitter en algemeen bestuurslid Dianne Oorburg afkomstig van de HU. Zij doet een opleiding tot tolk Nederlandse gebarentaal.

UU-student Melissa van der Meijden (Algemene Sociale Wetenschappen) wordt de nieuwe secretaris. Laura Spoelman (Wijsbegeerte) gaat als penningmeester op het geld letten. Student Bestuurs- en organisatiewetenschap Thijs de Boer is het tweede algemeen bestuurslid.

het kandidaatsbestuur werd woensdag tijdens de Algemene Vergadering aan de Drift voorgesteld. De officiële bestuurswisseling vindt op 9 september plaats in het Academiegebouw. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail