Nieuw centrum moet ‘dynamo’ van de onderwijsprofessionalisering worden

Bijde opening van het Utrecht Centre for Academic Learning waren ook workshops voor docenten. Foto: Ival Pel

“De Universiteit Utrecht heeft een traditie op het gebied van onderwijsvernieuwing. Vandaag zetten we weer een belangrijke stap voorwaarts”,  zei rector Bert van der Zwaan bij de officiële opening van het  UU- Centre for Academic Teaching (UU-Cat).  Hij verwacht dat dit centrum 'de dynamo van de Utrechtse onderwijsprofessionalisering' zal worden. Daarbij plaatste hij het nieuwe centrum in het verlengde van een aantal bestaande initiatieven op het gebied van onderwijsprofessionalisering.

Zo kent de UU al vanaf 1992 een jaarlijkse onderwijsparade, werd in 1995 begonnen met didactische cursussen voor docenten, ontstond in 1999 het Center of Excellence in University Teaching, startte in 2002 het Utrechts Onderwijsmodel, in 2011 het Teaching Fellowprogramma, in 2012 de Teaching Academy  en in 2013 Educate-It. Het is een greep uit de onderwijsinitiatieven van de UU. Volgens de rector moet het nieuwe UU-Cat de plek zijn waar veel van die initiatieven samen komen en uitgebouwd worden.  

Een heuse docentenkamer
Het centrum heeft een eigen fysieke plek in de Universiteitsbibliotheek in De Uithof. Er is een heuse docentenkamer, werkplekken waar docenten met hulp aan hun onderwijsprogramma kunnen werken en het is de thuisbasis van teaching fellows. Dit zijn universitaire docenten die twee jaar de tijd krijgen om een onderwijskundig project uit te werken.

Academisch directeur van het UU-Cat wordt Manon Kluijtmans, opleidingsdirecteur bij Klinische Gezondheidswetenschappen. Vanuit haar werk als Teaching Fellow heeft ze gewerkt aan de voorbereiding van dit centrum. Zij vertelt dat het centrum drie kernopdrachten heeft.

Drie kernopdrachten
Docentontwikkeling is de eerste kernopdracht. Daaronder vallen de basiskwalificatie onderwijs(bko) en senior kwalificatie onderwijs (sko), maar ook het adviseren voor de docentprijzen, het helpen bij aanvragen van onderwijssubsdies, het begeleiden van de Teaching Fellows en verzorgen van cursussen om de kwaliteit van de docenten te verbeteren.

De tweede kernopdracht is onderwijsinnovatie. Welke kant moet het Utrechtse onderwijs op en hoe bereik je dat? Een voorbeeld is het programma Educate-It waarbij het gaat om de digitalisering van het onderwijs te innoveren en stimuleren.

De derde kernopdracht is in Utrecht redelijk nieuw. Het betreft het idee van de Scholarship of Teaching & Learning (SOTL). Bij deze opdracht gaat het om onderwijskundig onderzoek dat gedaan wordt door de docenten zelf. Veel docenten willen weten of hun onderwijs verbeterd kan worden of de door hen gedane innovaties ook echt werken. Ze kunnen dat zelf onderzoeken. Het onderzoek is meer gericht op de praktijk dan dat het bedoeld is voor een wetenschappelijke publicatie. Maar door de onderzoeksresultaten te delen, kunnen meer docenten ervan profiteren. In Utrecht wordt er op dit gebied nog niet zoveel gedaan. Het is de bedoeling dat Ucat dit gaat opzetten en uitwerken.

Advertentie