Nieuw keuzevak: forensische diergeneeskunde

Veterinaire studenten zijn vorige week gestart met een nieuw keuzevak: Forensische Diergeneeskunde. 

Het keuzevak duurt twee weken en is bedoeld voor masterstudenten die zich specialiseren in gezelschapsdieren en paarden. De dierenartsen in opleiding worden getraind om dierenmishandeling te herkennen en hoe te communiceren met de eigenaren van de dieren in kwestie.

Uit onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde blijkt dat er verband is tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Vaak heeft iemand die geweld gebruikt tegen mensen in het verleden dieren gekweld.

Omgaan met de baasjes is daarom "gevoelige materie", zegt dierenpsychologe Nienke Endenburg op de site van de faculteit Diergeneeskunde. "Ten eerste trainen wij de studenten om het gesprek met de eigenaar aan te gaan. Daarnaast moet er bij een verdenking van mishandeling of verwaarlozing van een dier bewijsmateriaal op een juiste wijze verzameld worden. Denk hierbij aan bemonstering van sporen en lichaamsmaterialen. Het is ook belangrijk om de verdenking op de juiste wijze te melden aan de desbetreffende instanties. Indien er een rechtszaak van komt zal de dierenarts ook als getuigendeskundige moeten optreden. Dat is nogal wat."

Advertentie