Nieuw LSVb-bestuur wil zich hardmaken voor kansengelijkheid

Foto: LSVb. V.l.n.r.: Midas Bosman, Ugoeze Anyanwu Podler, Joram van Velzen, Shivan Meijs en Janique Scharenborg

Het nieuwe bestuur is dit weekend gekozen en wordt nu ingewerkt. Het gaat vanaf 25 juni aan de slag. Volgens het persbericht wil Van Velzen zich inzetten voor meer kansengelijkheid in het onderwijs.

“Of het nu gaat om stagediscriminatie, studentenwelzijn, huisvesting of de gevolgen van het leenstelsel, de positie van studenten is allesbehalve optimaal”, zegt hij. Van Velzen is onder meer betrokken bij de #NietMijnSchuld-campagne en is voorzitter van de studentgeleding in de medezeggenschapsraad van de Hogeschool Utrecht. Hij wordt de opvolger van Ama Boahene die aan de UU een master Rechtsgeleerdheid doet.

Janique Scharenborg (eveneens 24 jaar) wordt vicevoorzitter. Ze is masterstudent onderwijs & innovatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder studeerde ze culturele & maatschappelijke vorming aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waar ze onder meer voorzitter van de centrale medezeggenschapsraad was.

De 19-jarige Ugoeze Anyanwu Podler wordt de nieuwe secretaris. Ze studeert international business administration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze heeft volgens het persbericht Nigeriaanse roots en zit in het bestuur van de ‘Association of Students of African Heritage’.

Shivan Meijs (21 jaar) wordt penningmeester. Hij studeert politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Shivan was eerder penningmeester bij de lokale studentenvakbond AKKU.

Algemeen bestuurslid is Midas Bosman (25 jaar), die een bachelor Europese talen & culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft afgerond. Vorig jaar was hij bestuurssecretaris van de Groninger Studentenbond en studentlid van zijn faculteitsraad.

De tegenhanger van de LSVb, het Interstedelijk Studenten Overleg, kiest donderdag een nieuw bestuur.

Tags: lsvb

Advertentie