Het David De Wiedgebouw aan de Leuvenlaan.

Nieuw microscopengebouw bij De Wied

Body: 

De Universiteit Utrecht wil binnen enkele jaren nieuwe geavanceerde elektronenmicroscopen huisvesten in een nieuw gebouw naast het David De Wiedgebouw aan de Leuvenlaan. 

De Universiteit Utrecht wil binnen enkele jaren nieuwe geavanceerde elektronenmicroscopen huisvesten in een nieuw gebouw naast het David De Wiedgebouw aan de Leuvenlaan. Het Bijvoetcentrum voor biomoleculair onderzoek verhuist mogelijk ook naar het ‘De Wied’.

Het versterken van de elektronenmicroscopie is een topprioriteit van de faculteit Bètawetenschappen. Vorig jaar werd met gelden uit het nationale sectorplan voor Natuurkunde en Scheikunde de nieuwe hoogleraar Jürgen Plitzko binnengehaald. De elektronenmicroscopie staat ook bovenaan het aanvragenlijstje dat het bètabestuur indiende bij het universiteitsbestuur. Dat kan dit jaar 15 miljoen extra investeren in onderzoeksfaciliteiten.

Als het universiteitsbestuur instemt met de bètaplannen moeten de nieuwe apparaten ondergebracht worden in een nieuw gebouw op het binnenterrein aan de westzijde van het U-vormige De Wiedgebouw. De huidige generatie elektronenmicroscopen die nu nog in het Kruytgebouw staat, krijgt een plek op de begane grond en de eerste verdieping in het De Wiedgebouw.

Volgens het faculteitsbestuur is het Kruytgebouw niet geschikt voor de geavanceerde apparatuur. De plafonds zijn te laag en het gebouw is te gevoelig voor trillingen. Ook het feit dat de Uithoftram vanaf 2018 langs het gebouw rijdt, is problematisch. In plaats daarvan moet nu aan de Leuvenlaan een universitair centrum voor elektronenmicroscopie ontstaan waar onderzoekers van de onderzoeksspeerpunten Life Sciences en Sustainability gebruik van maken. Het centrum beslaat circa 500 m2.

De faculteit wil de medewerkers van het Bijvoetcentrum voor biomoleculair onderzoek graag in de buurt van de microscopen huisvesten. Dat betekent dat ook zij verhuizen van het Kruytgebouw naar het De Wiedgebouw. In totaal gaat het om zo’n 100 medewerkers. Faculteitsdirecteur Klaas Druijf erkent dat het om een grote operatie gaat die veel aanpassingen vergt. “Maar dit is de beste manier waarop we onze ambities kunnen waarmaken.”

Het departement biologie en een scheikundegroep zijn de enige bèta's die het Kruytgebouw blijven bewonen. De bedoeling is om dat gebouw in 2021 af te stoten. In de faculteitsraad leidde dit vooruitzicht maandag tot vragen over de huisvesting van de achterblijvende groepen. Klaas Druijf stelde de leden gerust. “Iedereen kan er zeker van zijn dat we ook voor biologiedepartement nette en adequate huisvesting blijven verzorgen.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail