Nieuw onderzoek naar studiewerkplekwensen UU

Body: 

Wat verwacht een student van een studiewerkplek? De Universiteit Utrecht doet daar opnieuw onderzoek naar. Aanleiding is een kritische beoordeling in een landelijke enquête. Eind 2013 moeten de wensen van de studenten duidelijk zijn.

Wat verwacht een student van een studiewerkplek? De Universiteit Utrecht doet daar opnieuw onderzoek naar. Aanleiding is een kritische beoordeling in een landelijke enquête. Eind 2013 moeten de wensen van de studenten duidelijk zijn.

Op dit moment gaat er een enquête rond onder studenten waarin zij worden gevraagd wat ze nu eigenlijk voor soort studiewerkplek willen. “Allerlei mensen in de universiteit hebben wel een idee over wat de student wil, maar het is goed om dat aan studenten zelf te vragen. Ook al hebben we de afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd in nieuwe studieplekken, we lijken het toch niet zo goed te doen als dat we denken”, zegt Leon van de Zande van de directie Onderwijs & Onderzoek.

Aanleiding voor het onderzoek is de relatief lage beoordeling van de werkplekken in de Nederlandse Studenten Enquête. "Dat vinden wij raar", zegt Van de Zande. "Op dit moment is er voor één op de vijf studenten een werkplek aan de UU. Dat zijn zo'n 6000 plekken voor 30.000 studenten. Je zou zeggen dat dat voldoende is. Als je naar andere Nederlandse universiteiten kijkt, dan zie je dat het aantal plekken op het aantal studenten veel kleiner is. Er zijn universiteiten die 1 werkplek op 12 studenten hebben of 1 op 9, maar deze universiteiten krijgen voor deze faciliteiten een hogere waardering van hun studenten dan wij.”

Na de enquête volgen gesprekken met groepjes studenten en wordt met hen een stel bestaande plekken daadwerkelijk bezocht. Dan kunnen ze uitleggen wat goed en minder goed is aan de werkplekken. “Naar aanleiding van dit onderzoek, gaan we de werkplekken eventueel aanpassen of nog verder uitbreiden”, zegt Van de Zande. Werkplekken zijn nu plekken met of zonder computer op heel verschillende locaties variërend van strak gestileerde plaatsen in de twee UB’s tot vrij kale plekken in stille stukjes van gangen.

Of de universiteit in de volgende NSE hoger gaat scoren op de werkplekken is niet vanzelfsprekend. Van de Zande: “Misschien schroef je de verwachtingen van studenten wel op als je zo veel aandacht besteedt aan werkplekken en zijn ze daardoor kritischer op de plekken die we hebben. We weten het gewoon op dit moment niet.”

Toch zei rector Bert van de Zwaan in de onlangs gehouden universiteitsraadscommissie Onderwijs & Onderzoek dat hij vindt dat de opleidingen van de UU binnen afzienbare tijd allemaal op nummer 1 moeten staan in de NSE. Ondanks de mening van de student over de werkplekken en ondanks het feit dat de universiteit in de NSE stelselmatig wordt afgerekend op de kamernood in de stad. “En aan dat laatste kunnen we als universiteit echt niets doen”, zei de rector.

Facebook Twitter Whatsapp Mail