Nieuwbouw universiteit zorgt voor energiebesparingen

Nieuwe David de Wiedgebouw zorgt voor 3 procent minder energieverbruik

De Universiteit Utrecht gebruikt ten opzichte van 2005  14 procent minder energie. In de komende vier jaar moet het gebruik nog eens met 13 procent worden teruggebracht. In totaal zijn de besparingen vergelijkbaar met het verbruik van enkele duizenden huishoudens in een jaar.

Met de reductiepercentages lijkt de Universiteit Utrecht ruimschoots te gaan voldoen aan de meerjarenafspraken die vier jaar geleden met het Rijk zijn gemaakt. Daarin staat dat de universiteiten in 2020  30 procent efficiënter moeten omgaan met energie dan in 2005.

Volgens de UU is de reductie voor een groot deel te danken aan energiezuinige nieuwbouw ter vervanging van minder zuinige gebouwen. Het David de Wiedgebouw voor de departementen Scheikunde en Farmacie levert jaarlijks een besparing op van 1.600.000 kWh elektriciteit en 19.000 GJ (GigaJoule) warmte. Dit komt overeen met het jaarlijks energieverbruik van 500 huishoudens en is een besparing van ongeveer 3 procent van het totale energieverbruik van de universiteit, aldus de UU.

Het College van Bestuur keurde onlangs een nieuw Energie Efficiëntie Plan goed voor de komende vier jaar. Daarin is sprake van 12.7 procent reductie van energieverbruik. De vervanging van het huidige Aardwetenschappengebouw door een nieuw Gemeenschappelijk Milieu Lab en de vervanging van het Wentgebouw door een nieuw onderwijsgebouw voor bèta- en geo-studenten moeten samen 2.6 procent bijdragen aan het totaal van de toekomstige besparingen. Daarnaast is onder meer sprake van vervanging van oude heetwaterketels en uitbreiding van warmte/koude-opslag in de Noordwest-hoek van de De Uithof.

De Universiteit Utrecht maakt sinds 2005 gebruik van een eigen warmtekrachtcentrale. Dit heeft geleid tot een efficiëre elektriciteits- en warmteopwekking en ook tot een beperking van de CO2- uitstoot met jaarlijks bijna 20.000 ton. Ten opzichte van 2005 is de uitstoot met 32 procent verminderd.

Tijdens de Dag van de Duurzaamheid ondertekende de UU donderdag in de Neudeflat het Energie Convenant Utrecht. Dit is een initiatief  om de gemeente Utrecht in 2030 CO2-neutraal te laten zijn. De 15 deelnemende organisatie legden hun doelstellingen voor energiebesparing vast. 

Advertentie