Nieuwe collegevoorzitter lijkt zich snel thuis te voelen

Impressie opening academisch jaar 2013-2014, foto's Roos van Tongeren

Degelijk en ontspannen. Dat was het eerste publieke optreden van de nieuwe collegevoorzitter Marjan Oudeman. Dankzij minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans werd de opening van het academisch jaar ook onderhoudend.

“Wat mij opvalt is het gedeeld gevoel van grote betrokkenheid bij deze universiteit en ook het commitment voor kwaliteit van onderwijs en onderzoek.” De woorden waarmee Marjan Oudeman de kennismaking met haar nieuwe werkgever maandag in de Domkerk omschreef, deden denken aan het soms dwingende positivisme waarmee haar voorganger Yvonne van Rooy graag de loftrompet over de UU stak. Ook de kersverse status van de regio Utrecht als meest competitieve regio ter wereld bleef niet onvermeld.

Het optreden van de nieuwe leidsvrouwe oogde echter losjes. Ze leek zich behoorlijk thuis te voelen in de academische ambiance van de Domkerk. Een UU-medewerker sprak na afloop haar bewondering uit: “Knap hoe ze ons veren in de kont steekt, zonder te overdrijven.”

In een interview met DUB vertelde Oudeman de eerste maanden in Utrecht te gebruiken om te luisteren en te leren. Het verhaal van Oudeman was inderdaad voorzichtig en voorspelbaar. Zij legde vooral sterke nadruk op de noodzaak om scherpe inhoudelijke keuzes te blijven maken in het onderzoek waar de universiteit zich op richt.  

Ook wil Oudeman werken aan een “sterkere maatschappelijk relevante rol van de universiteit”. Hoe ze dit wil gaan doen, bleef onvermeld. Het belangrijkste issue rondom de benoeming van de nieuwe collegevoorzitter was dat zij uit het bedrijfsleven overkwam, zo gaf Oudeman zelf aan in haar rede. Maar ook “behoud van aandacht voor nieuwsgierigheid gedreven onderzoek” staat op haar agenda, zo voegde Oudeman voor de zekerheid toe.

Voor meer oratisch geweld, moesten de aanwezigen wachten op minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. Als een van de prominenten die de afgelopen jaren de Vrede van Utrecht-leerstoel bekleedde, mocht hij de Utrechtse universiteit toespreken. Timmermans legde, behendig citerend uit de internationale diplomatie, een link tussen de moeizame internationale besluitvorming over ingrijpen in Syrië en de veelheid aan informatie die tegenwoordig voorhanden is.

De internationale politiek beweegt zich tijdens crises tussen impulsief handelen (“I have made up my minds, don’t confuse me with the facts”) en niets doen omdat je zeker niet het foute wilt doen, concludeerde Timmermans. Volgens de minister compliceert de eenvoudige toegang tot informatie en kennis de wereld, ook als het gaat om de vraag ‘Ingrijpen in Syrië of niet?’.

Het aloude adagium ‘kennis is macht’ in de huidige tijd niet meer van toepassing, aldus de minister. Het vergroten van kennis, vergroot juist de onmacht. Kijk naar de markt van energie-aanbieders, hield Timmermans de aanwezigen voor: “Oudere mensen raken in paniek door die keuze, en zijn bang twee euro meer te zullen betalen dan hun buurman. Alleen de gedachte al leidt tot onrust.”

Volgens Timmermans ligt hier een schone taak voor universiteiten. Het is nu van het allergrootste belang dat studenten informatie weer leren te ordenen, duiden en analyseren, vindt de minister. Die vaardigheid is volgens hem verloren gegaan, maar noodzakelijk om afgewogen beslissingen te kunnen nemen. “Dit is het allersimpelste bewijs van uw absolute onmisbaarheid”, stak hij de aanwezigen een hart onder de riem.

Rector Bert van der Zwaan zette vervolgens uitgebreid de winnaars van de twee studentenprijzen in het zonnetje en de nieuwe voorzitter van het Ufonds Robert Croll dacht dat de aanwezigen toen wel toe waren aan een borrel. Dat weerhield hem er niet van nog een tiental minuten aandacht te vragen voor het werk van het fonds. “Verlangen moet rijpen”, pestte hij. Maar daarna was het toch echt tijd voor een glas, al duurde het nog even voordat de lange rij bezoekers vanuit de Domkerk de steeds drukkere Aula van het Academiegebouw had bereikt.

Foto's van de borrel staan op de Facebook-pagina van DUB.

Advertentie