Nieuwe decaan Diergeneeskunde is geen dierenarts

Hoogleraar Wouter Dhert wordt de nieuwe decaan van de faculteit Diergeneeskunde. Dat hij geen dierenarts is, is volgens het universiteitsbestuur geen probleem.

Een Amerikaanse visitatiecommissie kwam onlangs tot een ander oordeel. Bij een bezoek aan de opleiding gaven de leden van de American Veterinary Medical Association (AVMA) het dringende advies om een dierenarts aan te stellen als opvolger van Anton Pijpers. 

Dat de universiteit met hoogleraar Wouter Dhert op de proppen komt, roept dus vragen op. Dhert is geen dierenarts maar een arts. Werkzaam in het UMC Utrecht, met een deeltijdaanstelling bij de faculteit Diergeneeskunde. Vandaag werd zijn aanstelling officieel bekend gemaakt: hij begint op 15 december.

De U-raad wilde donderdagochtend van bestuursvoorzitter Marjan Oudeman weten waarom het advies van de AVMA terzijde geschoven is. Oudeman erkende dat dit een "sensitief punt" is, maar dat Dhert "de beste kandidaat" was. Bovendien vindt de Nederlandse onderwijskeurmeester NVAO het geen probleem dat de decaan geen dierenarts is, voegde ze er aan toe. Ook de Europese tegenhanger van de AVMA, de EVMA, zou dit standpunt innemen.

De rol van dierenartsen in de diergeneeskundeopleiding is voldoende "geborgd", aldus Oudeman, omdat andere sleutelposities in de faculteit wél door dierenartsen bekleed worden. Momenteel zitten twee dierenartsen in het faculteitsbestuur: onderwijsdirecteur Wim Kremer en Jan Willem Hesselink, belast met patiëntenzorg. Onderzoeksdirecteur Jos van Putten, momenteel ook waarnemend decaan, is infectiebioloog.

Overigens is het niet voor het eerst dat een niet-veterinair de faculteit leidt. Albert Cornelissen, decaan van 1999 tot 2009, was bioloog. Zíjn voorganger Hantsje Wybren de Vries en zijn opvolger Anton Pijpers (2009-2014) waren wél dierenartsen.

Pijpers nam in april van dit jaar afscheid van de faculteit en trad toe tot het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Hij heeft in het college de portefeuille financiën en huisvesting.

Wouter Dhert is als hoogleraar Translationeel onderzoek van het steun- en bewegingsstelsel werkzaam in het UMC Utrecht. Hij is als deeltijdhoogleraar verbonden aan de faculteit Diergeneeskunde. Zijn onderzoeksgroep richt zich onder meer op bioprinters die driedimensionale implantaten met levende cellen kunnen printen.

In onderstaand filmpje vertelt Dhert over zijn onderzoek:

 

Advertentie