Nieuwe Engelstalige bachelors voor bèta- en medische studenten

Utrechtse studenten kunnen over twee jaar brede bachelor life sciences in het Engels volgen

De Utrechtse bètafaculteit gaat een brede life sciences bachelor ontwikkelen met Engels als voertaal. Dat maakte het bestuur eind vorige maand bekend tijdens een vergadering van de faculteitsraad. Docenten vanuit biologie, farmacie en scheikunde zijn betrokken bij deze nieuwe opleiding. 

Tegelijkertijd is er een nieuwe Engelstalige bachelor op komst voor studenten met interesse in een master in de Diergeneeskunde, Geneeskunde of Farmacie. De bèta’s werken daarvoor samen met de veterinairen en de medici. De voorlopige naam van die nieuwe opleiding luidt: Utrecht College of Clinical Sciences.

De faculteiten Bètawetenschappen, Geneeskunde en Diergeneeskunde spraken enkele jaren geleden al de wens uit dat er voor iedere Utrechtse masteropleiding een Engelstalige bachelor komt in Utrecht. De verkenningsfase naar de levensvatbaarheid voor twee van deze bacheloropleidingen is nu met succes afgerond.

Aantrekkelijk voor tweetalig vwo-scholieren
De nieuwe brede bachelor in de life sciences komt naast de Nederlandstalige disciplinaire opleidingen Biologie en Scheikunde te staan. Die blijven gewoon bestaan. De Engelstalige bachelor gaat het huidige Molecular Life Sciences (MLS) vervangen. Dat is geen zelfstandige opleiding, maar een Nederlandstalig programma dat studenten Biologie of Scheikunde met een bredere belangstelling vanaf het eerste studiejaar kunnen volgen.

De faculteit hoopt dat straks ongeveer een kwart van de studenten van de nieuwe opleiding uit het buitenland komt. Daarnaast wordt gemikt op een Nederlandse instroom die gelijk is aan die van MLS nu, dat betekent zo’n 100 studenten. In totaal zou het dus om ongeveer 125 studenten gaan.

Volgens vice-decaan van de bètafaculteit Gerard Barkema hoopt de faculteit hiermee aantrekkelijk te blijven voor scholieren die na een tweetalige vwo-opleiding graag in het Engels verder studeren. Daarnaast denkt hij dat de komst van ambitieuze buitenlandse studenten een verrijking van het studieklimaat kan betekenen. “Bovendien kunnen we studenten nu de keuze bieden tussen een disciplinaire opleiding en een multidisciplinaire opleiding.”

Het is nog onduidelijk wat de naam wordt van de nieuwe bachelor. Een enquête onder scholieren wees uit dat benamingen met de term ‘biophysics’ daarin het aantrekkelijkst worden gevonden. Ook ‘Future Life Sciences’ werd hoog gewaardeerd.

Wachten op groen licht
Behalve aan de nieuwe brede bachelor in de Life Sciences wordt hard gewerkt aan een Engelstalige bachelor die aansluit op de Utrechtse masters van Geneeskunde, Diergeneeskunde of Farmacie. De gedachte daarbij is dat de huidige bacheloropleidingen veel overlappende kennis behandelen en dat studenten nu misschien wel op zeer jonge leeftijd een keuze voor één van de disciplines moeten maken.

Beide bacheloropleidingen willen in 2020 van start gaan. Voor die tijd moet er groen licht komen van het universiteitsbestuur en onderwijskeurmeester NVAO. Ook de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) die beoordeelt of de nieuwe opleiding iets toevoegt aan het Nederlandse opleidingenaanbod moet akkoord gaan.

Volgens Barkema zou er idealiter ook een Engelstalige bachelor moeten komen voor studenten Wis- en Natuurkunde en Informatica. “Maar het initiatief daarvoor moet uit de opleidingen zelf komen. Bij die studies zijn ze nu aan het kijken of ze daarmee aan de slag willen gaan.”

Geen verschraling
De aankondiging van de komst van minimaal twee nieuwe Engelstalige bachelors komt kort nadat de UU een nieuw taalbeleid vaststelde. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat Utrechtse bacheloropleidingen ‘in principe’ in het Nederlands zijn.

Barkema ziet geen inconsistentie. “Het is niet zo dat het Nederlandstalige aanbod verschraalt. Voor studenten blijft het gewoon mogelijk om in het Nederlands Scheikunde of Biologie te studeren. Er komt alleen een Engelstalige optie bij.”

Advertentie