Nieuwe Leidse master niet 'doelmatig'

Foto Pixabay
Het Leids Universitair Medisch Centrum wilde met de nieuwe Engelstalige master in twee jaar tijd academici afleveren die kunnen inspelen op de vele veranderingen in de gezondheidszorg. De master is een mix van verschillende vakgebieden: van geneeskunde en epidemiologie tot bestuurskunde en economie.

Verwant
Volgens de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO), die alle aanvragen voor bekostigde opleidingen toetst, is er zeker behoefte aan afgestudeerden van de master, maar groeit ook de instroom in verwante opleidingen de laatste jaren sterk. Die is nu al groter dan de behoefte op de arbeidsmarkt, schrijft de CDHO in een advies aan minister Van Engelshoven.

Ook was de commissie niet overtuigd van de keuze om alle colleges in het Engels te geven. De universiteit veronderstelde dat er ook in het buitenland voldoende vraag zou zijn naar afgestudeerden van de nieuwe master. Maar de commissie vraagt zich af of dat wel klopt.

Betreurenswaardig
De Universiteit Leiden noemt het CDHO-besluit “betreurenswaardig”. “We gaan ons beraden over een vervolgaanpak”, laat een woordvoerder weten. De universiteit heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken.

Ook voormalig onderwijsminister Bussemaker zou les gaan geven in de master. Ze bekleedt sinds vorig jaar de nieuwe leerstoel ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’.

Advertentie