Nieuwe reorganisatie bij directie Vastgoed & Campus

Verbouwing Minnaertgebouw eind vorig jaar. Foto DUB.

De herschikking heeft betrekking op alle functies binnen de directie Vastgoed & Campus (V&C). De bijna negentig medewerkers moeten rekening houden met een wijziging van hun functie of met een andere leidinggevende. Het aantal functies dat vervalt, zal naar verwachting klein zijn. De nieuwe organisatie moet in september een feit zijn.

Volgens de directie moet er een kwaliteitsslag plaatsvinden om te voldoen aan de ambities die de universiteit heeft vastgelegd in het nieuwe strategisch huisvestingsplan. Daarin wordt duidelijk dat er grote investeringen op stapel staan. Tegelijkertijd moeten de huisvestingslasten beperkt blijven tot 15 procent van de omzet van de universiteit.

In het voornemen tot reorganisatie dat de Dienstraad van de universitaire bestuursdienst vorige week ontving, wordt gesproken van van een behoefte aan “strategische sturing”, “overzichtelijke rapportage” en “integrale prioritering”. “V&C is momenteel een organisatie die veel naar binnen gericht werkt, door een veelheid aan incidenten wordt geleefd door de waan van de dag en onvoldoende verbinding legt met gebruikers binnen faculteiten en diensten”, zo is te lezen.


Meer duidelijkheid bieden
Directeur Fiona van ’t Hullenaar werkte sinds haar aantreden in september aan een analyse van de organisatie. Daarvoor werd gesproken met tal van personen binnen en buiten de directie. Ook werd gebruik gemaakt van externe expertise. Dat leverde volgens haar “een gedragen beeld” op.

Ze zegt nog niet te zeer in details te kunnen treden over hoe dat straks terug te zien is in het nieuwe organisatieplaatje. De Dienstraad zal half mei een concept reorganisatieplan voorgelegd krijgen. “We willen graag beter kunnen samenwerken met onze klanten en collega’s en ook meer duidelijkheid bieden over wat we kunnen doen en wat niet. Zonder daarbij al het goede dat we nu hebben overboord te gooien.”

De directeur heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de personen waarvan de functie mogelijk vervalt. Ze benadrukt dat de reorganisatie niet is bedoeld om te bezuinigen of om medewerkers te ontslaan, maar om de kwaliteit van de directie te verbeteren en de baten voor de universiteit als geheel te verhogen.

Een logisch gevolg
De Dienstraad van de UBD reageert weinig verrast op de aankondiging. De leden wisten dat Van ’t Hullenaar de organisatie tegen het licht hield. Ze zien de reorganisatieplannen bovendien als een logisch gevolg van een eerdere reorganisatie vorig jaar. Daarbij gingen meerdere medewerkers van V&C over naar een nieuwe onderhoudsdienst van het Facilitair Service Centrum.

De Dienstraad adviseerde destijds om een plan te maken voor álle universitaire onderdelen die te maken hadden met de universitaire gebouwen en terreinen. Volgens voorzitter van de Dienstraad Tammy Belle was er bij sommige medewerkers die na die eerdere reorganisatie bij V&C bleven werken onduidelijkheid over wat er met hun functie ging gebeuren. “Dan geven wij de voorkeur aan een formele reorganisatie boven allerlei kleine organisatieveranderingen waar we geen invloed op hebben en waarbij medewerkers minder zekerheid kan worden geboden.”

Directeur Van ’t Hullenaar ziet geen directe link tussen de twee reorganisaties. “We hebben het in tweeën geknipt. We hebben eerst samen met FSC een onderhoudsdienst opgezet. Die is per 1 maart formeel van start gegaan. Nu kijken we hoe we de directie V&C kunnen verbeteren.”

Advertentie