Nieuwe studentencampus aan Archimedeslaan

Het oude hogeschoolcomplex in Rijnsweerd maakt plaats voor nieuwbouw met studentenkamers

Dit voorjaar maakte DUB al melding van de plannen van de projectontwikkelaars Aprisco en Snippe om 2000 tot 2500 nieuwe studenten- en starterswoningen te ontwikkelen op de locatie van de voormalige lerarenopleiding in Rijnsweerd. Nieuwe bewoners kunnen in die opzet gebruik gaan maken van studiezalen, sportvoorzieningen, een cafĂ©, kapper, wasserette en kleine supermarkt. Het huidige verouderde complex, waar sinds 2010 enkele honderden studenten in tijdelijke kamers wonen, wordt gesloopt.

Deze week stemde het Utrechtse bestuur in met de voorstellen, zo kreeg de gemeenteraad te horen (pdf). Volgens het college van B & W levert een nieuwe jongerencampus dicht bij De Uithof een bijdrage aan de verdere groei van het Utrecht Science Park. Daarnaast moet het nieuwe complex de stad en het sciencepark meer met elkaar verbinden, zo is een startnotitie (pdf) te lezen.

Volgens de voorlopige gemeentelijke planning zou de bouw vanaf midden 2018 kunnen beginnen, maar de initiatiefnemers hebben aangegeven graag eerder te willen starten.

Advertentie