Nieuwe universiteitshoogleraar Bert Weckhuysen krijgt onderwijsopdracht

Bert Weckhuysen werkt al vanaf 2000 bij de Universiteit Utrecht. Zijn vakgebied is het katalyse en energie-onderzoek. Zijn onderzoeksgroep probeert nieuwe of verbeterde katalysatoren te ontwikkelen voor het maken van brandstoffen, chemische bouwstenen en materialen uit olie, aardgas, biomassa en zonlicht.

Weckhuysen won tal van presitieuze prijzen. Zo kreeg hij in 2013 de Spinozaprijs en in 2017 nog de internationale Kozo Tanabe Prize in Acid-Base Catalysis. Zijn werkveld ligt op het breukvlak van fundamenteel onderzoek en maatschappelijke toepassing. Zo is hij een van de boegbeelden van de topsector Chemie en heeft hij met Nobelprijswinnaar Ben Feringa het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC) opgericht. Dit is een nationaal samenwerkingsverband waarbij kennisinstellingen en bedrijven samenwerken om chemische bouwstenen te ontwikkelen voor een meer duurzame samenleving. Hij is daar nu wetenschappelijk directeur. Hij leidt het Zwaartekracht programma Multiscale Catalytic Energy Conversion (MCEC), waarvan de Universiteit Utrecht penvoerder is

De UU benoemt in de loop der tijd een beperkt aantal universiteitshoogleraren. Deze hebben meer vrijheid dan een gewone hoogleraar. Weckhuysen wil die vrijheid gebruiken om zijn wetenschappelijke ambities en maatschappelijke betrokkenheid verder vorm te geven.

Het bijzondere in de opdracht is dat hij mag gaan experimenteren hoe je dit kunt toepassen in het onderwijs. “Vanuit mijn praktijk zie ik hoe belangrijk het is om disciplines aan elkaar te koppelen. Hoe kunnen we dat in het onderwijs voor de nieuwe generatie vormgeven? Daar wil ik me over buigen. Binnen de UU is het onderwijs bij Descartes een mooi startpunt waar studenten uit verschillende disciplines bij elkaar komen. In Stanford heb je de d.school die daar een voorbeeld van is”, zegt Weckhuysen. “Ik wil dit starten binnen het thema duurzaamheid, maar ik kan me voorstellen dat er do’s and dont’s uitkomen die ook bij andere  maatschappelijke thema's van toepassing zijn.”

Daarnaast wil Weckhuysen ook nadrukkelijk de link leggen met de maatschappij. “We kunnen in de wetenschap mooie zaken ontdekken, maar hoe communiceren we dat met de buitenwereld? Dat is heel belangrijk. Daarnaast is er in de samenleving ook behoefte aan meer kennis. Denk aan een levenlang leren. Ook daar wil ik me mee bezig houden.”

Op dit moment zijn er 17 actieve universiteitshoogleraren. De laatst benoemden zijn José van Dijck (media-onderzoeker en president van de KNAW) en Coen Teulings (voormalig directeur van het Centraal Planbureau).

Advertentie