Nieuwe UU-masteropleiding wordt volledig online gegeven

Studeren aan de Universiteit Utrecht kan binnenkort ook vanuit het buitenland. De master Epidemiology Online richt zich op onderzoekers in opkomende economieën.

Een masterdiploma halen zonder ooit één voet te zetten in een gebouw van de Universiteit Utrecht? Dat wordt vanaf volgend jaar mogelijk.

Op 1 februari 2015 start de master Epidemiology Online: een opleiding waarbij het onderwijs - zoals de naam al suggereert - online gegeven wordt. Voor het eerst worden studenten niet meer in de collegebankjes verwacht, maar kunnen ze hun studiepunten van waar ook ter wereld bijeensprokkelen. Via internet.

Onderwijs via internet is zeker niet nieuw. Over de opkomst van moocs (massive open online courses) is al veel geschreven. Wel relatief nieuw is dat je via internet een internationaal erkende universitaire graad kunt behalen, zoals in het geval van deze master Epidemiology Online. De opleiding is geaccrediteerd door onderwijskeurmeester NVAO.

Tijdens de opleiding, die circa drie jaar duurt, krijgen studenten onderwijs op de website Elevatehealth.eu, waar studenten weblectures bekijken, discussies voeren en feedback op opdrachten krijgen van docenten. De website is een initiatief van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht om via internet cursussen aan te bieden aan gezondheidsprofessionals over de hele wereld. 

'Ook toetsing gaat via internet'
Epidemiology Online is de eerste masteropleiding in Nederland die je volledig online kunt volgen, vertelt Renée Filius, programmamanager van Elevate. "Alle curssussen worden gevolgd via internet. Ook toetsing, we hebben daarvoor een wereldwijd netwerk van examinatoren. Onderzoekers in andere delen van de wereld hoeven voor de opleiding dus geen verlof te nemen om naar Nederland te reizen." 

De Universiteit Utrecht mikt met de masteropleiding op studenten die al een mastergraad hebben in de life sciences. Studenten uit Nederland en andere westerse landen kunnen zich ook aanmelden, maar de echte doelgroep bestaat uit medische onderzoekers uit opkomende economieën. In die landen zou behoefte zijn aan westers medisch onderwijs.

Andere Nederlandse universiteiten, zoals die in Wageningen, bieden ook online masters aan. Bij die masters is het wel nodig om gedurende de opleiding één of meerdere weken naar Nederland te komen. In Utrecht hoeft dat niet. Dat maakt de master uniek in Nederland, zegt Filius.

De online master is inhoudelijk indentiek aan de al bestaande master Epidemiology, waarin wel contactonderwijs gegegeven wordt. Filius: "Alleen de manier waarop we het onderwijs aanbieden is radicaal anders. We zenden geen colleges van twee uur uit. Dat werkt niet op internet, dat wordt te saai. De colleges zijn opgeknipt en worden in fragmenten van maximaal twintig minuten aangeboden. Ook worden tijdens de video's vragen gesteld aan de studenten. Interactie en feedback zijn kenmerkend voor deze onderwijsvorm."

'We begeleiden praktijkonderzoek via videoconferencing'
Epidemiologie leent zich volgens Filius uitstekend voor onderwijs op afstand. "Bij andere medische masters moet je face-to-face-contact tussen studenten en docenten hebben. Bijvoorbeeld als studenten moeten leren opereren. Bij Epidemiologie is het praktijkgedeelte een eigen onderzoek. Mogelijk voert de student dit onderzoek uit in het buitenlandse ziekenhuis of op de onderzoeksafdeling waar hij of zij al als onderzoeker actief is. De begeleiding komt dan wel vanuit Nederland via videoconferencing, waarbij een samenwerking wordt opgezet tussen Utrecht en de onderzoeksgroep waar de student werkzaam is. Zo garandeert de opleiding de inhoudelijke kwaliteit waar de Universiteit Utrecht bekend om staat."

De master wordt niet door het Rijk bekostigd en daarom is de prijs van de master hoog: 28.275 euro. Schrikt dat potentiële studenten uit opkomende economieën niet af? Filius: "Nee, dat is een normale prijs voor zo'n master. Bovendien zijn er flinke studiebeurzen beschikbaar voor getalenteerde deelnemers. Ook Elevate zelf biedt beurzen aan."

Advertentie