Nieuwe ziekmeldregeling werkt, maar kost ook veel werk

Echt ziek? Bij Sociale Wetenschappen moeten studenten zich verantwoorden als ze zich voor een tweede keer afmelden. Afbeelding: Pixabay

In het afgelopen collegejaar is het aantal ziekmeldingen voor toetsen en tentamens binnen de faculteit Sociale Wetenschappen met 18 procent afgenomen. Dat is de uitkomst van een evaluatie van een nieuwe regeling die aan het begin van het vorige academisch jaar van start ging.

Met de nieuwe regel wilde het faculteitsbestuur een einde maken aan de vele afmeldingen voor toetsen. Bij de opleiding Psychologie waren er bijvoorbeeld zo’n vijftig studenten die acht keer of vaker verstek lieten gaan. Er kwam daarom een digitaal afmeldformulier en een procedure waarbij de onderwijsdirecteur uiteindelijk moest beslissen of iemand echt goede redenen had om weg te blijven en dus in aanmerking komt voor een extra kans.

De beslissing leidde vorig jaar tot veel discussie. Studenten in de faculteitsraad gingen uiteindelijk akkoord, maar uitten ook zorgen, onder meer over de communicatie van de regeling.

Vooral docenten hebben er profijt van
Het faculteitsbestuur onderzocht hoe het ontmoedigingsbeleid uitpakte en rapporteerde vorige week aan de nieuwe faculteitsraad. Uit cijfers van de opleidingen Psychologie, Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde, Algemene Wetenschappen en Sociologie blijkt dat er een gemiddelde afname is van iets minder dan een vijfde.

Er zijn verschillen tussen de opleidingen, maar die wil de faculteit gezien de beperkte onderzoeksperiode en de lage inschrijfgetallen voor sommige cursussen liever niet naar buiten brengen. De faculteit zegt zich te willen beperken tot het waarnemen van een trend.

De regeling heeft dus effect. Vooral docenten hebben er profijt van: ze moeten nog steeds tentamens samenstellen, maar er zijn minder tweede of derde pogingen en het registreren van de afmeldingen gaat nu buiten hen om.

Meer administratie en correspondentie
Maar er is ook een keerzijde: de ondersteunende staf en de studieadviseurs blijken behoorlijk belast te worden door de nieuwe regeling. “Vooral de administratie en de correspondentie met studenten vragen veel extra aandacht en extra handelingen”, licht hoofd Onderwijs & Studentenzaken Martijn van der Weerd toe.

Volgens Van der Weerd is daarom in het afgelopen jaar samen met de studenteninspraak al een flinke slag gemaakt in de online communicatie met de studenten. Het digitale formulier werd verbeterd en de procedure voor studenten verduidelijkt. Belangrijk was ook de aanpassing van de verwarrende naam van de regeling. ‘Toetsvoorziening bijzondere gevallen’ werd vervangen door ‘inhaaltoets’, een term die ook binnen de Rebo-faculteit wordt gebruikt en herkenbaarder is voor studenten. “Allemaal zaken die er hopelijk voor zorgen dat we minder tijd kwijt zijn aan de uitvoering.”

Het faculteitsbestuur heeft op basis van de evaluatienotitie besloten om door te gaan met de regeling. Een suggestie van de opstellers van de notitie om te kijken naar de mogelijkheid om pas na een derde afmelding om uitleg te vragen, wordt voorlopig in de ijskast gezet.

Elk afmeldgeval is anders
Van der Weerd zegt niet onderzocht te hebben hoe onderwijsdirecteuren precies omgaan met de regeling. Studenten vreesden vorig jaar voor willekeur. “Ik heb geen berichten dat dat niet goed gaat. Maar elk afmeldgeval is inderdaad ook anders, en wij vinden het juist goed dat de meldingen door de eigen opleiding bekeken worden.”

De studenten in de raad toonden zich tevreden over de manier waarop ze door het faculteitsbestuur op de hoogte worden gehouden over hoe de regeling uitpakt.

Advertentie