Nog eens bijna 6 miljoen voor meer docenten

Body: 

De Universiteit Utrecht gaat vanaf volgend jaar extra investeren in kleinschalig onderwijs. Met de impuls van 5.9 miljoen euro moeten faculteiten meer docenten gaan aanstellen.

De Universiteit Utrecht gaat vanaf volgend jaar extra investeren in kleinschalig onderwijs. Met de impuls van 5.9 miljoen euro moeten faculteiten meer docenten gaan aanstellen.

Vooral Geesteswetenschappen (1.5 miljoen), Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) (1.3 miljoen) en Sociale Wetenschappen (1.3 miljoen) profiteren van het besluit van het universiteitsbestuur om vanaf 2016 faculteiten structureel meer geld te geven. In 2015 krijgen de faculteiten al de helft van het beloofde bedrag.

De bedoeling is dat opleidingen ervoor gaan zorgen dat hun staf/student-ratio verbetert. Er moeten dus docenten bijkomen. Dat is ook de reden dat studentrijke faculteiten meer geld krijgen dan faculteiten met minder studenten.

Dit bleek deze week tijdens de bespreking van de universitaire begroting voor 2015 in commissies van de Universiteitsraad. De UU kan de komende jaren extra middelen doorsluizen naar de faculteiten omdat er ook meer geld van het Rijk komt dan verwacht. Vooruitlopend op de precieze Haagse cijfers was eerder al 4 miljoen aan de faculteiten toegezegd. In totaal hebben die dus volgend jaar een kleine 10 miljoen extra te besteden.

Volgens rector Van der Zwaan gaat het ook om een gebaar naar de werkvloer die blijft klagen over hoge werkdruk, ondanks het feit dat het universiteitsbestuur al vaker de portemonnee trok om dat probleem aan te pakken. Daarbij ging het bijvoorbeeld om projectgelden voor de bachelorvernieuwing BAMA 3.0. “We hopen hiermee de perceptie dat we niets doen weg te kunnen nemen”, aldus Van der Zwaan.

De rector waarschuwt echter ook: er moeten nu ook daadwerkelijk mensen worden aangenomen. De afgelopen twee jaar hielden voorzichtig opererende faculteiten geld over omdat begrote vacatures niet werden ingevuld. Nu zij er structureel middelen bij krijgen, zijn er volgens het universiteitsbestuur geen excuses meer. Er kunnen en moeten nu mensen worden aangesteld. Van der Zwaan: “We hebben nu de mogelijkheid om iets te doen aan de staf/student-ratio, maar dan willen we ook graag terugzien dat dat geld zo besteed wordt. Daar gaan we met de faculteiten afspraken over maken.”

Behalve de nieuwe budgetten voor faculteiten heeft het universiteitsbestuur enkele flinke incidentele investeringen in de begroting van volgend jaar opgenomen. Deze zijn mogelijk omdat de UU in 2014 waarschijnlijk opnieuw een fors bedrag overhoudt op de exploitatie, naar verwachting bijna 39 miljoen. Volgend jaar wordt 10 miljoen uitgetrokken voor de werving van toponderzoekers, 5 miljoen voor het binnenslepen van Europese beurzen, 5 miljoen voor extra ict-investeringen en 5 miljoen voor het versterken van de positie en reputatie van de UU.

De raadscommissies hebben over het algemeen waardering voor het beleid van het CvB om faculteiten meer structureel geld te geven en snel onderwijs- en onderzoekbestemmingen te zoeken voor overschotten, zo bleek deze week. Er bestaan alleen wat twijfels over de 5 miljoen voor initiatieven op het gebied van marketing en communicatie die de reputatie van de Universiteit Utrecht moeten versterken en de universiteit beter onder de aandacht moeten brengen van de verschillende doelgroepen.

Waar hebben we het dan precies over?, vragen verschillende raadsleden zich af. Vanuit het universiteitsbestuur wordt onder meer gewezen op de investeringen in verschillende nieuwe universitaire websites. Ook zou de UU in vergelijking met andere universiteiten relatief weinig geld besteden aan marketingactiviteiten. Raadslid Gert Folkers gaf tijdens een commissievergadering aan toch graag een financiële onderbouwing te willen zien van het werkprogramma van de Dienst Communicatie & Marketing voor de komende jaren.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail