Nog eens ruim 230 nieuwe studentenwoningen op Rotsoord

De plek aan de Briljantlaan waar gebouwd gaat worden

De woningen op Rotsoord komen te staan aan de Briljantlaan, waar voorheen glashandel Spliet en de Waal gevestigd was. Op de begane grond komt plek voor gemeenschappelijke ruimtes en creatieve bedrijvigheid. Het is de bedoeling dat de woningen energieneutraal worden, waarbij het dakoppervlak verdeeld zal worden tussen enerzijds zonnepanelen en anderzijds een vegetatiedak.

Daarnaast dient het pand flexibel ontwikkeld te worden, zodat kleinere eenheden op termijn eventueel samengevoegd kunnen worden voor andere vormen van bewoning. De maximaal toegestane bouwhoogte is tien meter, zo staat te lezen in het stedenbouwkundig programma van eisen.

Industrieterrein Rotsoord ontwikkelt zich in sneltreinvaart tot creatieve woon- en werkplek. Op het terrein van voormalig bouwhandel De Boo zijn al 255 starters- en studentenwoningen gebouwd. Inmiddels draagt dat terrein de naam De Trip.

Ook op de plek van de vroegere Vicona-fabriek bij de Oranjebrug komen rond de 200 starters- en studentenwoningen. Op Helling 3, de plek van de voormalige Citroëngarage, wordt een lowbudgethotel gebouwd, speciaal voor jongeren en studenten. Daarnaast is in de oude Pastoefabriek de HKU gevestigd en wordt daar ruimte geboden aan creatieve bedrijven en horeca. 

Nóg meer studentenwoningen
In de nabije toekomst komen er nog meer studentenwoningen bij in Utrecht. In 2018 wordt met de bouw gestart van een nieuw complex op het oude NPD-terrein in Overvecht. Ook liggen er al jaren plannen om 200 studentenwoningen bij te bouwen aan de Opaalweg in Hoograven, maar hiervoor moet eerst het bestemmingsplan nog worden goedgekeurd. 

Studentenhuisvester SSH heeft daarnaast het voormalig KPN-terrein aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan aangekocht. Ook hier zullen woningen voor studenten en starters worden gebouwd. In september 2017 moet de bouw beginnen, de oplevering van de 318 studentenstudio's wordt verwacht in 2019.

Tags: rotsoord

Advertentie