Nog meer associate degree-opleidingen

Staatssecretaris Zijlstra wil het aantal tweejarige associate-degree-opleidingen fors uitbreiden. Bekostigde en private hogescholen kunnen opnieuw een aanvraag indienen om er een te beginnen.

Gisteren presenteerden werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland een lijst met ruim twintig Ad-opleidingen waaraan het bedrijfsleven behoefte heeft. Ze zijn enthousiast over de Ad en constateren dat werknemers met zo’n graad op hbo-niveau functioneren. De werkgevers vragen onder meer om opleidingen tot supermarktmanager, interieuradviseur en applicatieontwikkelaar.

Een andere opleiding met arbeidsmarktpotentie is die van huidspecialist. Die zou het gat tussen de mbo-opleiding schoonheidsspecialist en de vierjarige hbo-opleiding huidtherapie kunnen dichten.

De private opleiders, verenigd in de NRTO, lieten de staatssecretaris al eerder weten dat ze minstens vijftig Ad-opleidingen willen verzorgen. Dat legden ze ook vast in het hoofdlijnenakkoord dat ze met hem sloten. VNO-NCW en MKB-Nederland juichen dit toe en verwachten dat de private aanbieders meer maatwerk kunnen bieden.

Er zijn nu meer dan 140 Ad-opleidingen. Als het aan staatssecretaris Zijlstra ligt, volgt in 2020 vijftien procent van de hbo-studenten zo’n programma. Vorig jaar was dat nog één procent.

Advertentie