Nog meer EU-onderzoeksgeld voor Nederland

Van de 302 advanced grants die de ERC in 2012 toekende, gingen er 28 naar Nederlandse onderzoeksinstituten. Dat is 9,2 procent. Daarmee doet Nederland het nog beter dan het jaar daarvoor, toen de score 6,8 procent was.

Zes van de beurzen zijn verworven door buitenlandse onderzoekers die in Nederland werken. Omgekeerd hebben vier Nederlanders een ERC-grant gekregen die ze in het buitenland besteden.

De beurzen zijn bestemd voor ervaren wetenschappers die er frontier research mee kunnen verrichten. Bij het beoordelen van aanvragen let de raad vooral op de klasse van de onderzoeker en het voorstel, los van praktische toepassingen.

Van alle ingediende onderzoeksvoorstellen werd dertien procent gehonoreerd. De meeste beurzen zijn voor bèta, techniek en levenswetenschappen, terwijl 55 grants werden toegewezen in de sociale wetenschappen en humaniora.

Gelet op zijn omvang sleept Nederland veel beurzen in de wacht. In absolute aantallen steekt Groot-Brittannië boven alle andere lidstaten uit met tachtig ERC-beurzen. Frankrijk (39) en Duitsland (38) staan tweede en derde. Dan volgt Nederland.

Zes van de beurzen gingen naar de Universiteit van Amsterdam, die daarmee Leiden passeert als de instelling die de meeste advanced grants ontving. De Vrije Universiteit scoorde er drie, Leiden, Nijmegen en Utrecht elk twee.

Advanced grants per onderzoeksinstelling
Universiteit van Amsterdam: 6
Vrije Universiteit Amsterdam: 3
Universiteit Leiden: 2
Radboud Universiteit Nijmegen: 2
Universiteit Utrecht: 2
KNAW: 2
Wageningen Universiteit: 1
TU Delf:t 1
Erasmus Universiteit: 1
Erasmus Medisch Centrum: 1
Leids Universitair Medisch Centrum: 1
VU Medisch Centrum: 1
Universitair Medisch Centrum Groningen: 1
Universitair Medisch Centrum Utrecht: 1
Nederlands Kanker Instituut: 1
St. Astronomisch Onderzoek Nederland: 1
St voor Fundamenteel Onderzoek der Materie: 1
Totaal: 28

Advertentie