NSE: studenten zijn minder tevreden met hoger onderwijs

Afbeelding: Pixabay

Vorig jaar brak de coronacrisis uit en ging de Nationale Studenten Enquête niet door: studenten konden geen oordeel geven over het programma, de faciliteiten, de docenten of hun opleiding in het algemeen.

Het jaar dáárvoor waren er technische problemen met de enquête. Toen trokken de hogescholen zich geïrriteerd terug. In het hbo waren de jongste studentenoordelen dus al drie jaar oud.

Afgenomen
In de tussentijd lijkt de tevredenheid van studenten behoorlijk afgenomen. Gevraagd naar hun oordeel over hun opleiding ‘in het algemeen’ is aan de universiteiten 78,6 procent tevreden of zeer tevreden. Dat was twee jaar geleden 84 procent.

In het hbo is het nog iets erger. Slechts 66,4 procent is tevreden of zeer tevreden. In 2018 was dit nog 73 procent. Inmiddels is één op de tien hbo-studenten (zeer) ontevreden. Dat was voorheen slechts zes procent.

Afbeelding: HOP. Bron: NSE 2021, 2019 en 2018.

Volgens de stichting Studiekeuze123, die de enquête organiseert, kun je deze vergelijking eigenlijk niet trekken. Er is een nieuwe vragenlijst gebruikt, zodat “zuivere vergelijkingen” met voorgaande jaren niet mogelijk zouden zijn.

Maar de enquête gebruikt nog steeds een schaal van 1 (zeer ontevreden) t/m 5 (zeer tevreden) en de eerste vraag is nog steeds een oordeel over de opleiding in het algemeen. Daar is, ondanks een bondiger formulering, weinig in veranderd.

Via het NSE Dashboard kun je de resultaten inzien. Je kunt ze zelfs per onderwijsinstelling en opleiding bekijken, of vergelijken ten op zichte van andere opleidingen. Wat betreft de Universiteit Utrecht is 83 procent van de respondenten over het algemeen tevreden of zeer tevreden met hun opleiding. Dat is hoger dan het gemiddelde onder de universiteiten. WO-studenten zijn het meest kritisch over de aansluiting van hun opleiding met de beroepspraktijk.
Afbeelding: Studiekeuze 123

Schade?
Dus die verschuiving is toch opvallend. Gezien de coronacrisis kun je zeggen: het valt mee, het is geweldig dat het hoger onderwijs de schade beperkt heeft kunnen houden. Of je zegt: kijk eens hoe erg de coronacrisis erin hakt bij studenten.

Studiekeuze123 doet geen van beide. Het persbericht slaat vooral een enthousiaste toon aan, vanwege de grote aantallen studenten die tevreden zijn met hun opleiding: voor hbo en wo bij elkaar meer dan 70 procent immers, en dan is er ook nog eens een flink deel neutraal.

De stichting is onafhankelijk, maar maakt de enquête in opdracht van het ministerie van OCW. Bij die opdracht hoort ook: toenadering zoeken tot het veld. Het persbericht is afgestemd met een adviesraad van hogescholen en universiteiten, zegt een woordvoerder.

Studiekeuze123
De resultaten van de NSE worden gebruikt voor de gelijknamige website Studiekeuze123, waar aankomende studenten opleidingen kunnen vergelijken. Ook weekblad Elsevier en de Keuzegidsen voor het hoger onderwijs maken gebruik van de data.

In vergelijking tot andere jaren, was er dit keer een hoge respons. Van de 840.000 studenten die zijn uitgenodigd om deel te nemen, is de enquête door 330.000 hbo- en wo-studenten ingevuld.

Advertentie