NVAO: imam-opleiding Inholland 'veelbelovend'

Onderwijskeurmeester NVAO heeft veel vertrouwen in de imam-opleiding van Inholland. Desondanks komt de hogeschool niet terug op haar besluit om deze opleiding in 2018 te sluiten.

Ondanks speciale subsidie van het ministerie van Onderwijs is de zogeheten ‘polderimam’-opleiding te duur, maakte Inholland-voorzitter Terpstra in februari met pijn in het hart bekend.

Dat de opleiding dicht gaat is extra zuur nu blijkt dat het accreditatiebesluit van de NVAO behoorlijk positief is. Weliswaar is het niveau van de afstudeerscripties nog te laag, maar de NVAO heeft er alle vertrouwen in dat dit probleem over een jaar is opgelost. Te meer omdat de meest recente van de 6 beoordeelde scripties al wel aan de bachelor-eisen voldeed.

De in het hbo unieke imam-opleiding maakt haar grote verantwoordelijkheid “volledig waar”, schrijft de NVAO. De nog jonge opleiding is opgezet in zorgvuldig overleg met vijf islamitische koepelorganisaties en is “in alle opzichten veelbelovend”. De onderwijsdoelstellingen zijn “weloverwogen en uitgebalanceerd” en de samenwerking met het islamitische werkveld is “intensief en zorgvuldig geregisseerd”.

Tel daarbij op dat het docentencorps zeer deskundig is – vrijwel iedereen beschikt over een masterdiploma en een kwart is gepromoveerd – en de opleiding kan binnen afzienbare tijd de kwalificatie ‘goed’ verdienen, verwacht de NVAO.

Maar de Hogeschool Inholland is niet op andere gedachten te brengen. “Ook als wij extra financiering krijgen, blijven we bij ons weloverwogen besluit”, laat collegevoorzitter Terpstra weten.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) was dit voorjaar zeer teleurgesteld over de aangekondigde sluiting van de Inholland-opleiding. Het weigerde de samenwerking met de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR), die een geaccrediteerde bachelor islamitische theologie aanbiedt en een master islamitische geestelijke verzorger, beide eveneens op hbo-niveau. Volgens het CMO leidt de universiteit niet de ‘polderimams’ op waar Nederland behoefte aan heeft.

De IUR raakte in oktober in opspraak nadat haar rector een pamflet had geschreven waarin hij steniging zou hebben aangeduid als “één van de voorgeschreven straffen binnen de islam”. Ook zou hij vinden dat mannen hun vrouwen mogen slaan. Minister Asscher van Integratie dreigde dat hij de IUR zou gaan “aanpakken” als de rector zijn standpunten niet zou nuanceren. Mogelijk zou de opleiding haar accreditatie kwijtraken.

Overigens is het alleen de minister van Onderwijs die een dergelijk proces in gang kan zetten. Ze zou dan een speciale commissie van de NVAO moeten vragen onderzoek te doen naar de kwaliteit van de opleidingen. Die kan eventueel besluiten de studies alsnog af te keuren.

Op 4 december wordt er in de Tweede Kamer overlegd over de imam-opleidingen. Dan staat ook de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden op de agenda. 

Advertentie