NVAO: Utrechtse alfastudies weer op orde

Drie Utrechtse opleidingen die twee jaar geleden een onvoldoende kregen van onderwijskeurmeester NVAO voldoen weer aan de eisen. Communicatie- en Informatiewetenschappen, Mediastudies en Keltisch kunnen opgelucht ademhalen.

De bacheloropleidingen Communicatie- en Informatiewetenschappen en Keltisch behoorden tot de 26 Nederlandse alfastudies die twee jaar geleden een negatieve beoordeling kregen van bezoekende visitatiecommissies. Ook de master Mediastudies met de afstudeerrichtingen Film-, Theater- en Televisiewetenschap en New Media & Digital Culture kwam destijds niet door de keuring.

De studies hebben hun zaken nu wel op orde, oordeelt de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) na een tweede controleronde. De Utrechtse opleiding Geschiedenis, die ook een onvoldoende kreeg, wacht nog op een definitief oordeel. Die studie werd pas afgelopen september aan een herkeuring onderworpen.

De visitatiecommissies uitten twee jaar terug vooral kritiek op de kwaliteit en toetsing van de afstudeerwerken van studenten. Volgens de NVAO zijn de betrokken opleidingen inmiddels voldoende in staat om het minimumniveau van afstudeerders te garanderen, zo blijkt uit nieuwe rapporten.

De geesteswetenschappers namen na de visitatiebezoeken een reeks van maatregelen om “meer duidelijkheid te verschaffen over het schemergebied tussen de 5 en de 6”. Die hebben klaarblijkelijk hun vruchten afgeworpen.

De faculteit besloot onder meer om een hoogleraar als derde beoordelaar in te schakelen bij beoordelingen van een 6,5 of lager. Ook volgden de docenten intervisiebijeenkomsten om duidelijkheid te verschaffen over de normen waar een scriptie aan moet voldoen. Daarnaast werd een nieuw facultair beoordelingsformulier opgesteld. Verschillende visitatiecommissies vonden dat de oude formulieren studenten te veel ruimte boden om zwakke onderdelen te compenseren.

Dit alles heeft geleid tot een verbetering van de toetsing van de afstudeerwerken, zagen de commissies die de opleidingen voor een tweede keer tegen het licht hielden. De commissies constateerden bovendien dat studenten nu beter worden voorbereid op het schrijven van hun scriptie. Nieuwe cursussen en de invoering van verdiepingspakketten hebben ervoor gezorgd dat de kennis van theoretische concepten en onderzoeksvaardigheden sterk is toegenomen. Op die vlakken hadden de commissies eerder bij te veel studenten nog tekortkomingen waargenomen.

De NVAO heeft de nieuwe rapporten over Keltisch, Communicatie- en Informatiewetenschappen en Mediastudies inmiddels gepubliceerd.

Advertentie