NVAO verliest misschien de V van Vlaanderen

Ingang van een pand van de Universiteit Gent. Foto: Flickr cc/Pieter Morlion

De onderwijsministers van de Nederlandse Taalunie hebben dinsdag bekendgemaakt dat Nederland en Vlaanderen zelfstandiger gaan opereren bij de keuring van hun hoger onderwijs.

Hoe de NVAO er straks uit zal komen te zien, wordt nog bekeken, zegt vertrekkend voorzitter Anne Flierman in een toelichting. “De NVAO zoals we die kennen bestaat nu 15 jaar, en we zien op een aantal punten verschillen in de stelsels ontstaan. Op het gebied van internationalisering bijvoorbeeld, maar ook wat betreft de flexibilisering van het onderwijs. En de instellingsaccreditatie zoals Nederland die wil, is toch net even anders dan hoe het er nu in Vlaanderen al aan toegaat.”

Issues
Ook de financiering is volgens hem een issue. “Neem de hoeveelheid werk die bij de NVAO op het bord ligt. Daarin is het Nederlandse aandeel groter in geworden en het Vlaamse aandeel kleiner.”

Het is dus tijd voor een “NVAO 2.0”, stelt hij, maar het idee is wel dat er een vorm van samenwerking blijft bestaan. “Maar dan zonder dat het ene land politiek verantwoordelijk is voor het andere. Want dat is nu het ingewikkelde: strikt genomen is minister Van Engelshoven ook politiek verantwoordelijk voor het werk van de NVAO in Vlaanderen, en omgekeerd.”

Opvolging
Flierman gaat per 1 mei met pensioen. Hij neemt vandaag afscheid. Sander van den Eijnden zal hem op 1 september opvolgen. Hij is nu collegevoorzitter van de Hogeschool Leiden. Eerder was hij onder meer directeur-bestuurder van internationaliseringsorganisatie Nuffic en voorzitter van Neth-ER, de voorpost van het Nederlandse onderwijs in Brussel.

Tussen 1 mei en 1 september zal algemeen bestuurslid Michaël van Straalen van de NVAO waarnemend voorzitter zijn.

Advertentie