NWO geeft 34 wetenschappers Vici-beurs, 4 van hen komen uit Utrecht

Dit zijn bioloog Mike Boxem, scheikundige Friedrich Förster, Barbara Oomen, verbonden aan de REBO-faculteit, en cultuurwetenschapper Els Rose. Boxem doet onderzoek naar polariteit in epitheelcellen, Förster gaat in zijn project met een elektronenmicroscoop kijken naar mitochrondiën, de 'energiefabrieken van onze cellen'. Oomen kreeg de beurs voor haar onderzoek naar wat mensenrechten betekenen voor de wijze waarop verschillende Europese steden vluchtelingen verwelkomen, en Rose bestudeert het burgerschapdiscours uit vroegmiddeleeuws West-Europa.

Maar liefst 235 onderzoekers deden een gooi naar de subsidies van onderzoeksfinancier NWO. Slechts één op de zeven kwam door de selectie heen: 14,5 procent. Met de felbegeerde beurzen van anderhalf miljoen euro kunnen ze de komende vijf jaar hun eigen onderzoeksgroep opbouwen.

Deze keer slepen de Radboud Universiteit Nijmegen en haar academische ziekenhuis opvallend veel Vici-beurzen in de wacht: zes in totaal. Groningen, Leiden, Utrecht en de Universiteit van Amsterdam doen het ook goed en krijgen er ieder vier. Net als vorig jaar maakten vrouwen iets meer kans dan mannen: 16 procent van hen viel in de prijzen, tegen 14 procent van de mannen. Wel vroegen ruim twee keer zoveel mannen als vrouwen een beurs aan.

De selectie verliep in een aantal rondes. Van de 235 aanvragers mochten er 138 hun voorstel nader uitwerken. Zestig daarvan zijn uitgenodigd voor een gesprek met de beoordelingscommissie. Toen zijn er dus nog 26 afgevallen.

650 miljoen euro
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een budget van zo’n 650 miljoen euro en financiert daarmee bijna zesduizend onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen.

De Vici-beurzen maken deel uit van de Vernieuwingsimpuls, een reeks beurzen voor wetenschappers op verschillende momenten van hun carrière. De Vici-beurzen komen na de Veni- en Vidi-beurzen. De beurzen ontlenen hun naam aan het bericht dat Julius Caesar na een gewonnen veldslag aan de senaat van Rome stuurde: veni, vidi, vici (ik kwam, ik zag, ik overwon).

Tags: nwo | vici

Advertentie