NWO verdeelt Vidi-beurzen: 485 wetenschappers grijpen ernaast

Een Vidi is bedoeld voor ervaren wetenschappers die na hun promotie een aantal jaar onderzoek hebben gedaan. Bij de selectie wordt onder meer gekeken naar de originaliteit van het onderzoeksvoorstel, de verwachte wetenschappelijke impact en de mogelijkheden voor toepassing van de kennis.

Vooral in de geesteswetenschappen was het moeilijk om een beurs te bemachtigen: negen van de 91 indieners kregen uiteindelijk geld van de wetenschapsfinancier, dus de kans was kleiner dan één op tien.

“Het honoreringspercentage in de geesteswetenschappen ligt deze keer inderdaad lager dan in  de voorgaande jaren”, bevestigt een woordvoerder van NWO. “Dit komt doordat het aantal aanvragen is toegenomen, bij gelijkblijvend budget.”

In andere vakgebieden was de slaagkans groter. In de medische wetenschappen heeft bijna één op de vijf aanvragers (18 procent) een Vidi-beurs bemachtigd en dat geldt ook voor aanvragers in de exacte disciplines en natuurwetenschappen.

Het zou weleens de laatste keer kunnen zijn dat de slaagkans zo laag ligt. De aanvraagdruk bij NWO is al jaren onderwerp van gesprek en de wetenschapsfinancier heeft plannen om deze druk te verlichten.

De belangrijkste aanpassing: aanvragers moeten voortaan een ‘inbeddingsgarantie’ hebben, de belofte van een universiteit dat ze daar daadwerkelijk aan de slag kunnen met hun onderzoeksgeld. De verwachting is dat universiteiten deze garantie niet aan Jan en alleman verstrekken, zodat vrijwel kansloze aanvragen niet meer worden ingediend.

Tot nu toe waren subsidies uit de zogeheten Vernieuwingsimpuls (waar Vidi toe behoort) persoonsgebonden, dus laureaten waren niet geboden aan een specifieke universiteit. “Een aanvrager krijgt geld van NWO en gaat daarna vaak shoppen bij de universiteiten”, stelde NWO-voorzitter Stan Gielen vorig jaar. “Als iemand aanklopt met een zak geld, dan zegt de universiteit natuurlijk: kom maar. Zo iemand wordt nooit geweigerd. Maar als het onderzoek is afgelopen en het is niet ingebed in de universiteit zelf, dan moet de wetenschapper weer weg. Dat leidt tot veel frustratie.”

Daarom moeten Of het helpt, zal snel blijken: De deadline voor de volgende Vidi-ronde is in oktober van dit jaar.


De vijf Utrecht Vidi-winnaars zijn:
 

*Ginny Farías-Celbiologie:  Juiste distributie vereist voor de juiste functie

Hersencellen hebben een juiste verdeling van hun cel onderdelen nodig om correct te functioneren. In veel gevallen zorgen hersenziekten ervoor dat deze zogenaamde organellen verkeerd gepositioneerd worden binnen de cel. De onderzoeker gebruikt innovatieve moleculaire methoden en geavanceerde microscooptechnieken om de positie van organellen te veranderen, en het effect daarvan op hersencellen te analyseren.

*Giuseppe Feola-Copernicus Instituut: 'Unmaking' kapitalisme in transformaties naar duurzaamheid

Radicale initiatieven van het middenveld kunnen bijdragen aan de maatschappelijke transformatie in richting van een duurzame maatschappij. Dit project zal een nieuwe interdisciplinaire theorie toepassen om te verklaren wanneer en hoe deze initiatieven bijdragen aan de “unmaking” van milieuonvriendelijke instituties en praktijken die diep ingeworteld zijn in kapitalistische samenlevingen.


*Martijn Gloerich-UMC Utrecht/Biologie: Een goed gevoel om te delen

Een laag epitheelcellen beschermt de buitenkant van je lichaam en verschillende organen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Deze wordt continu vernieuwd door verlies en nieuwe aanmaak van cellen. De onderzoeker bestudeert hoe cellen aanvoelen wanneer ze moeten delen om de balans met cel verlies en integriteit van de epitheel laag te waarborgen.

*Liesbeth van de Grift-Geschiedenis: Consumers on the March: Civic Activism and Political Representation in Europe, 1970s to 1990s

In de jaren zeventig probeerden Europese beleidsmakers de kloof met de burger te dichten door consumentenbeleid op de politieke agenda te zetten en consumentenorganisaties te laten meepraten. Dit project onderzoekt in hoeverre consumentenorganisaties hebben bijgedragen aan een grotere burgerparticipatie binnen het Europese project.

*Lars Tummers-Bestuurs- & Organisatiewetenschap: Luie ambtenaren? Stereotypen over ambtenaren in verschillende landen

Er bestaan negatieve stereotypen over ambtenaren. Ze worden lui of incompetent genoemd. Denk bijvoorbeeld aan de term ‘raamambtenaar’. Maar zijn stereotypen over ambtenaren overal hetzelfde? En wat zijn gevolgen van stereotypering? Dit project onderzoekt dit in drie landen. Ook onderzoekt het hoe ambtenaren het beste met stereotypering kunnen omgaan.

 

 

 

Advertentie