Foto: Pixabay

Ondanks aandringen U-raad geen collegegeldverlaging

Body: 

Het collegegeld verlagen vanwege het coronavirus, ziet het College van Bestuur niet zitten. Ook niet voor studenten die een verhoogd tarief betalen. Dat blijkt uit een nota gericht aan de U-raad.

Read in English

De nota is een terugkoppeling van het universiteitsbestuur aan de universiteitsraad. In de vergadering van 26 oktober vroeg de raad zich af of studenten van University College Utrecht een deel van hun collegegeld konden terugkrijgen vanwege de coronamaatregelen. Deze studenten betalen een hoger collegegeld omdat daarin ook de kosten zijn verrekend voor hun huisvesting en faciliteiten op de campus, terwijl nu vrijwel al het onderwijs online plaatsvindt en studenten hier geen gebruik van maken.

Ook vroeg de raad zich af of de universiteit studenten niet tegemoet kan komen door het collegegeld te verlagen, zeker studenten die er economisch gezien op achteruit waren gegaan. Daarnaast wilde de raad weten waarom het collegegeld dit jaar überhaupt wordt verhoogd.

Wettelijk vastgesteld
Die laatste vraag is snel beantwoord: dat is wettelijk vastgesteld. Universiteiten mogen niet zelf besluiten daar onder te gaan zitten. De universiteit kan wél zelf bepalen om het collegegeld te verlagen of te verhogen bij studies waarbij al een afwijkend bedrag van toepassing is. Bijvoorbeeld bij het instellingscollegegeld voor studenten die een tweede studie doen, het instellingstarief voor studenten van buiten de Europees Economische Ruimte en de hogere collegegelden bij de university colleges in Utrecht en Middelburg en de studie Philosophy Politics & Economics. Deze bedragen kan de universiteit naar beneden schroeven, mits het niet onder het wettelijk vastgestelde collegegeld zakt.

Maar reden om het collegegeld te verlagen, ziet het universiteitsbestuur niet. Zoals ter compensatie van studenten die studievertraging oplopen door corona. Voor deze studenten  zijn afspraken gemaakt met het ministerie van OCW: in bepaalde omstandigheden komen zij in aanmerking voor een eenmalig bedrag van 535 euro, wat een derde van het wettelijk collegegeld bedraagt. In VSNU-verband worden nog afspraken gemaakt over tegemoetkomingen voor studenten van buiten de EER die door corona vertraging oplopen. Zij krijgen in sommige gevallen een vrijstelling voor het betalen van een deel van het collegegeld.

Geen bijbaantjes meer
En studenten tegemoetkomen die door corona hun bijbaantje zijn verloren? Dat is niet de taak van de universiteit, meent het CvB. Als studenten in financiële nood verkeren, moet de overheid dat oplossen. Zo heeft de minister ervoor gezorgd dat studenten van wie de aanvullende beurs deze zomer afliep, eenmalig 1500 euro kregen. Bovendien kunnen studenten terecht bij het Universiteitsfonds als zij in acute financiële nood verkeren.

Online onderwijs ondermaats?
Het laatste argument waar in de nota op in wordt gegaan, is de stelling dat online onderwijs van mindere kwaliteit is dan regulier, fysiek onderwijs. Volgens het universiteitsbestuur is het lastig te zeggen of dat het geval is. Maar ook al zou dat zo zijn, dan zouden we hier alsnog mee moeten oppassen, meent het bestuur.

Hiermee zou namelijk prijs aan kwaliteit worden gekoppeld. Je komt dan in de buurt van een ‘niet goed – (college)geld terug’ houding, die de universiteit afspiegelt als een consumptiemarkt. En waar ligt dan de grens? Moeten studenten dan een restitutie krijgen als ze vinden dat hun scriptiebegeleiding bijvoorbeeld ondermaats was?

Daarnaast dekt het wettelijk vastgestelde collegegeld bij lange na niet de werkelijke kosten van het onderwijs. Het instellingstarief voor een tweede studie, komt daar dichter bij in de buurt. Bovendien, staat in de nota, leidt de coronacrisis niet voor minder kosten aan het adres van de universiteit, maar eerder juist voor méér.

Het instellingstarief voor studenten van buiten de EER, ligt nog hoger dan het instellingstarief voor een tweede studie. Met dat instellingstarief haalt de universiteit meer geld binnen dan de daadwerkelijke kosten voor het onderwijs. Maar dat tarief is marktconform en kan dus niet makkelijk worden aangepast. Mocht de universiteit dat willen doen, moet dat in overleg met zusterinstellingen, waar ook weer allerlei regels aan verbonden zijn.

Aandringen
Voor de zomer drongen studenten al aan het collegegeld te verlagen. UUinActie pleitte in de U-raad voor een korting en studenten hebben een petitie opgezet, die meer dan 1900 keer is ondertekend. Zij noemden het online onderwijs een ‘dure streamingsdienst’ en wilden met hun petitie een halvering van het collegegeld bewerkstelligen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail