Onderzoek naar afgenomen vertrouwen wetenschap

Keimpe Algra is hoogleraar Geschiedenis van de wijsbegeerte van de oudheid en de middeleeuwen. Tevens is hij vice-decaan onderzoek bij de faculteit Geesteswetenschappen en lid van de KNAW.

Staatssecretaris Zijlstra wil weten wat de overheid kan doen om het afgenomen vertrouwen in de wetenschap te versterken. Een commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen gaat hem advies geven.

De onderzoekscommissie zal volgens NRC Handelsblad worden geleid door de Utrechtse hoogleraar filosofie Keimpe Algra. Eind dit jaar wordt het beleidsadvies aan de staatssecretaris verwacht.

Dinsdag maakten de universiteiten bekend hoe ze de naleving van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening willen helpen bevorderen. Ze gaan er meer aandacht aan schenken in het onderwijs en zullen wetenschappelijke misstappen voortaan altijd openbaar maken.

Een andere commissie van de KNAW, onder leiding van emeritus hoogleraar sociologie Kees Schuyt, zal rond 1 april rapport uitbrengen over de manier waarop onderzoekers in verschillende disciplines met hun data omgaan en wat daaraan verbeterd kan worden. 

Advertentie