Onderzoek naar begrijpelijke taal krijgt forse subsidie

Body: 

Utrechtse taalwetenschappers krijgen circa 1,5 miljoen euro subsidie voor drie onderzoeken naar begrijpelijke taal.

Utrechtse taalwetenschappers krijgen financiering voor drie onderzoeken naar begrijpelijke taal. Het gaat om een bedrag van circa 1,5 miljoen euro, waarvan de helft wordt betaald door bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Overheidsformulieren, bijsluiters van geneesmiddelen, brieven van studiefinancier DUO: ze blinken soms uit in onbegrijpelijkheid. Om iets aan dit euvel te doen is het NWO het programma Begrijpelijke Taal: fundamenten en toepassingen van effectieve communicatie gestart.

Onderzoeksfinancier NWO heeft deze week in totaal voor ongeveer 2 miljoen euro aan subsidies gegeven aan negen onderzoeksprojecten die kennis en expertise op het gebied van effectieve communicatie verzamelen en beter beschikbaar maken. Het gaat om vraaggestuurd onderzoek, waarbij maatschappelijke organisaties en bedrijven meebetalen aan de projecten. 

Drie van de negen met subsidie beloonde taalonderzoeken worden de komende jaren uitgevoerd door de Utrechtse leerstoelgroep Taalbeheersing en Communicatie. Een van de projecten ontwikkelt een automatische voorspeller van de leesbaarheid van teksten, die gebruikt kan worden door middelbare scholen.

Utrecht krijgt 750.000 euro van de NWO voor de drie projecten. Dat geld wordt zo goed als verdubbeld door samenwerkende maatschappelijke instellingen en bedrijven tot een kleine 1,5 miljoen euro. Een voorwaarde van de NWO, dat binnen dit programma goed valoriseerbaar onderzoek wilde belonen. ABN AMRO, Zwitserleven en Netspar zijn bijvoorbeeld meefinancierende partners bij een Utrechts onderzoek naar begrijpelijk taalgebruik bij hypotheken en pensioenen.

Taalonderzoekers konden vanaf mei 2011 een aanvraag indienen voor subsidie uit het NWO-programma Begrijpelijke Taal. Destijds interviewde DUB Ted Sanders, hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands, over het belang van begrijpelijke communicatie.

Meer informatie over de negen taalonderzoeken die universiteiten gaan uitvoeren, staat op de site van de NWO. Uitgebreidere informatie over de Utrechtse onderzoeksprojecten is te lezen op de site van de faculteit Geesteswetenschappen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail